Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

CWRS GLOYWI - 18fed Argraffiad rheoliadau weirio, Ail Ddiwygiad - Deall gofynion Rheoliadau Gwifro (BS 7671:2018) (Mawrth 2022)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod gydag arholiad 2 awr

Gwnewch gais
×

CWRS GLOYWI - 18fed Argraffiad rheoliadau weirio, Ail Ddiwygiad - Deall gofynion Rheoliadau Gwifro (BS 7671:2018) (Mawrth 2022)

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae cwrs byr diwygiad dau yn ddiweddariad ar y rheoliadau weirio a ddaeth i rym ym mis Mawrth 2022.

Dealltwriaeth o ddiwygiad 2 a sut mae hyn yn berthnasol i osodiadau trydan o fewn ei derfynau gwaith.

Gofynion mynediad

Wedi cwblhau Diwygiad 1-BS7671 18fed Argraffiad o Reoliadau Weirio o fewn 12 mis o fis Medi 2022.

Bydd y cwrs yn caniatáu ymgeiswyr â phrofiad blaenorol o AMD1 sydd eisiau diweddaru i ofynion Diwygiad dau BS7671.

Cyflwyniad

Dysgu wedi'i gyfeirio am reoliadau weirio ac astudio dan arweiniad

Bydd gofyn am gopi o 18fed Argraffiad y Rheoliadau Weirio IET a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg. (Brown Book)

Asesiad

Arholiad yn y ganolfan, 60 Cwestiwn arholiad aml ddewis, 60% i basio

Bydd gofyn am gopi o 18fed Argraffiad y Rheoliadau Weirio IET a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg. Yn ogystal â hyn, lle bo hynny'n berthnasol gellir defnyddio Diwygiad 2 i BS 7671 hefyd fel dogfen rhydd. Gallwch hefyd ddefnyddio cyfrifiannell na allwch ei rhaglennu.

Dilyniant

Archwilio a Phrofi

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Peirianneg
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mae'r cwrs i'w gael yn ddwyieithog ar y campysau/lleoliadau canlynol :

 • CIST-Llangefni

Dwyieithog:

Ydy

Peirianneg

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'