Gosod Systemau Gwresogi â Thanwydd Solet (Tystysgrif BPEC)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  4 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs byr hwn yn addas i unrhyw un sydd am ddysgu sut i osod Systemau Gwresogi â Thanwydd Soled. Ceir estyniad dewisol dau ddiwrnod i'r cwrs ar Systemau Gwresogi â Biomas Coed.

FFI: £680

Gofynion mynediad

 • NVQ Lefel 3 mewn plymio/gwresogi neu faes tebyg
 • Systemau Dŵr Poeth heb eu Hawyrellu
 • Rheoliadau Dŵr
 • Effeithlonrwydd Ynni

Cyflwyniad

 • Cyfuniad o theori a gwaith ymarferol.

Asesiad

 • Prawf amlddewis ffurfiol ar y diwedd.

Dilyniant

Cyrsiau pellach mewn Adeiladu.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol