Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gosod Systemau Gwresogi â Thanwydd Solet (Tystysgrif BPEC)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  4 diwrnod

Gwnewch gais
×

Gosod Systemau Gwresogi â Thanwydd Solet (Tystysgrif BPEC)

Cyrsiau Byr

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs byr hwn yn addas i unrhyw un sydd am ddysgu sut i osod Systemau Gwresogi â Thanwydd Soled. Ceir estyniad dewisol dau ddiwrnod i'r cwrs ar Systemau Gwresogi â Biomas Coed.

FFI: £690

Gofynion mynediad

 • NVQ Lefel 3 mewn plymio/gwresogi neu faes tebyg
 • Systemau Dŵr Poeth heb eu Hawyrellu
 • Rheoliadau Dŵr
 • Effeithlonrwydd Ynni

Cyflwyniad

 • Cyfuniad o theori a gwaith ymarferol.

Asesiad

 • Prawf amlddewis ffurfiol ar y diwedd.

Dilyniant

Cyrsiau pellach mewn Adeiladu.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Peirianneg
 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Peirianneg

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'