Prentisiaethau ym maes Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes Lefel 3: 15 - 18 mis / Marchnata Digidol Lefel 3: 15 - 18 mis / Marchnata Digidol Lefel 4: 18 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod y fframwaith prentisiaeth hwn yw darparu i gyflogwyr yn y sector cyhoeddus, preifat a ddim er elw yng Nghymru, weithlu sy'n meddu ar y sgiliau, y wybodaeth a'r cymhwysedd i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol er mwyn gwneud busnesau'n fwy effeithlon a chynhyrchiol.

Bydd Cyfryngau Cymdeithasol i Fusnesau'n canolbwyntio ar ddefnyddio cyfryngau digidol i gyfathrebu â chwsmeriaid presennol ynghyd â chwsmeriaid posibl, er enghraifft drwy hysbysebu ar-lein, marchnata drwy e-bost neu gynnal ymgyrch drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Mae twf y maes Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol yn golygu bod angen denu staff newydd i'r diwydiant a datblygu sgiliau staff presennol fel bod ganddynt y wybodaeth a'r profiad i ymgymryd â dyletswyddau'n ymwneud â chyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd busnes:

 • Cynorthwyydd Cyfryngau Cymdeithasol
 • Cynorthwyydd Marchnata Digidol
 • Swyddog Ymgysylltu â'r Cyhoedd
 • Rheoli Cysylltiadau Cwsmer
 • Dylunydd Gwefannau
 • Rheolwr Marchnata Digidol
 • Rheolwr Marchnata drwy'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae pwyslais y llwybr marchnata digidol ar farchnata drwy e-bost, datblygu brand ac optimeiddio peiriannau chwilio gyda pheth sylw i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Mae pwyslais y llwybr cyfryngau cymdeithasol ar egwyddorion cyfryngau cymdeithasol a theclynnau rheoli cyfyngau cymdeithasol gyda pheth sylw i optimeiddio peiriannau chwilio a'r defnydd o eiriau allweddol.

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond mae profiad mewn TG yn ddymunol
 • Rhaid i brentisiaid fod â chyflogwr neu fentor sydd â gwybodaeth berthnasol yn y maes pwnc a gall gynnig hyfforddiant ar y swydd.

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Ymgymerir â Lefel 3 yn y gweithle gyda phresenoldeb o bosibl i sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori (os oes angen).
 • Bydd angen dod i'r coleg yn fwy rheolaidd ar gyfer y cwrs Lefel 4 (5.30-8.30pm bob ddydd Iau yn ystod y tymor academaidd)

Asesiad

 • Cwblhau portffolio tystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

Ar ôl cwblhau Lefel 3 gallwch fynd ymlaen i Brentisiaeth Uwch.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.