RTITB Hyfforddiant Gwrthbwyso Wagen Fforch Godi Codau ABA B1, (Cwrs Gloywi)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  1 diwrnod - mwyafswm 3 gweithredydd.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer gweithredwyr sydd yn dal ardystiad o hyd, ond sydd i fod i gael y cwrs gloywi a argymhellir cyn hir. Mae'r HSE yn argymell fod y cymhwyster yn cael ei loywi rhwng 3 a 5 mlynedd.

Bydd y cwrs hyfforddi gweithredydd Tryc Codi Gwrthbwyso RTITB (a gyfeirir yn aml fel fforch godi) yn rhoi'r sgiliau i chi weithredu'r tryc yn ddiogel ac effeithiol, gwneud archwiliad cyn-ddefnydd, a chofio ac esbonio achosion ansefydlogrwydd tryc a llwyth.

⁠Mae'r cwrs hwn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i'r ardaloedd canlynol:

 • Rheolyddion ac offerynnau Tryc Codi
 • Cychwyn/symud/stopio a llywio'r tryc
 • Gweithredu'r rheolyddion hydrolig
 • Gyrru ar/oddi ar ramp
 • Llenwi a dad-lenwi cerbyd
 • Stacio a dadstacio
 • Sefydlogrwydd Tryc Codi

Gofynion mynediad

Mae'r cwrs hwn ar gyfer gweithredwyr sy'n gallu dangos tystiolaeth o hyfforddiant ffurfiol blaenorol (mewnol neu wedi'i achredu) – Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn argymell bod y cymhwyster yn cael ei loywi bod 3 i 5 mlynedd.

Gellir derbyn tystysgrifau sy'n hŷn na 5 mlwydd oed os darperir datganiad wedi'i lofnodi o brofiad blaenorol a chwblheir asesiad o allu ymarferol ar ddiwrnod yr hyfforddiant.

Gall dysgwyr hefyd ddewis y cwrs i "Ddefnyddwyr Profiadol" os ydynt yn teimlo bod arnynt angen mwy o hyfforddiant nag mae'r Cwrs Gloywi'n ei gynnig ond nid ydynt am ail-wneud y cwrs llawn i Ddechreuwyr.

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu drwy gyfrwng cyfuniad o addysgu ac ymarferion ymarferol yn y dosbarth.

Asesiad

 • Asesiad ysgrifenedig
 • Asesiad ymarferol

Dilyniant

Gallech ddewis un o blith amryw o gyrsiau gwahanol sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol