Hyfforddiant Gwrthbwyso Wagen Fforch Godi Codau ABA B1, (Dechreuwyr)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:
  • 5 Diwrnod - 3 Gweithredydd
  • 4 diwrnod - 2 Weithredydd
  • ⁠3 Diwrnod - 1 Gweithredydd
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

I gynrychiolwyr heb unrhyw brofiad blaenorol o weithredu tryciau codi.

Bydd y cwrs hyfforddi gweithredydd Tryc Codi Gwrthbwyso RTITB (a gyfeirir yn aml fel fforch godi) yn rhoi'r sgiliau i chi weithredu'r tryc yn ddiogel ac effeithiol, gwneud archwiliad cyn-ddefnydd, a chofio ac esbonio achosion ansefydlogrwydd tryc a llwyth.

⁠Mae'r cwrs hwn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i'r ardaloedd canlynol;

 • Rheolyddion ac offerynnau Tryc Codi
 • Cychwyn/symud/stopio a llywio'r tryc
 • Gweithredu'r rheolyddion hydrolig
 • Gyrru ar/oddi ar ramp
 • Llenwi a dad-lenwi cerbyd
 • Stacio a dadstacio
 • Sefydlogrwydd Tryc Codi

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu drwy gyfrwng cyfuniad o addysgu ac ymarferion ymarferol yn y dosbarth.

Asesiad

Dim.

Dilyniant

Gallech ddewis un o blith amryw o gyrsiau gwahanol sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol