Systemau Casglu Dŵr Glaw ac Ailgylchu Dŵr Llwyd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Dyluniwyd y cwrs hwn ar gyfer peirianwyr a phlymwyr BSE profiadol a/neu gymwys sy'n dymuno rhagnodi, gosod a chynnal a chadw systemau Casglu Dŵr Glaw ac Ailgylchu Dŵr Llwyd.

Bydd y cwrs yn sicrhau fod gan unigolion y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i wneud y math hwn o waith.

Ffi: £360

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Mae'r cwrs yn addas i beirianwyr a phlymwyr BSE profiadol a/neu gymwys sy'n dymuno rhagnodi, gosod a chynnal a chadw systemau Casglu Dŵr Glaw ac Ailgylchu Dŵr Llwyd.

Cyflwyniad

 • hyfforddiant damcaniaethol
 • Ymarferion ymarferol

Asesiad

Dyluniwyd yr asesiadau i sicrhau fod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn deg ar hyd a lled y wlad.

Mae'r dull hwn yn sicrhau y gall cyflogwyr a chwsmeriaid fod yn hyderus y bydd gweithiwr sydd wedi'i asesu mewn canolfan asesu wedi'i chymeradwyo gan BPEC Ltd yn gallu gweithio'n ddiogel ac yn ddigonol.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol