Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  3.5 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Bangor
  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Unrhyw un sydd am wneud gwaith ar osodiadau domestig sy'n rhedeg ar olew ond nad oes ganddynt

Gofynion mynediad

RHAID i ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn gael profiad gyda busnes sy'n gofrestredig gydag OFTEC a darparu tystiolaeth y gellir ei archwilio o'r profiad hwn (cyfuniad o adroddiadau ysgrifenedig, copïau o gofnodion gosod/comisiynu/gwasanaethu OFTEC, neu sefydliad cyfatebol, a lluniau a dynnwyd o'r gwaith yn cael ei wneud).

Rhaid i'r sawl sydd am wneud y cwrs hwn wrth sgiliau plymwaith sylfaenol.Byddai gwybodaeth am systemau gwresogi yn fantais fawr hefyd.

Cyflwyniad

Gweithdy ymarferol a gwaith theori

Asesiad

Nid oes asesu ffurfiol yn rhan o'r cwrs OFTEC 50.

Fodd bynnag, ar ôl iddynt gwblhau'r ymarferion a osodir yn ystod y cwrs yn llwyddiannus, bydd y dysgwyr yn gallu gwneud unrhyw un o'r asesiadau olew perthnasol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.