Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 diwrnod o hyfforddiant

  2 diwrnod i asesu (OFT101/105E & 600A)

Disgrifiad o'r Cwrs

Unrhyw un sydd am wneud gwaith ar osodiadau domestig sy'n rhedeg ar olew ond nad oes ganddynt

Gofynion mynediad

RHAID i ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn gael profiad gyda busnes sy'n gofrestredig gydag OFTEC a darparu tystiolaeth y gellir ei archwilio o'r profiad hwn (cyfuniad o adroddiadau ysgrifenedig, copïau o gofnodion gosod/comisiynu/gwasanaethu OFTEC, neu sefydliad cyfatebol, a lluniau a dynnwyd o'r gwaith yn cael ei wneud).

Rhaid i'r sawl sydd am wneud y cwrs hwn wrth sgiliau plymwaith sylfaenol.Byddai gwybodaeth am systemau gwresogi yn fantais fawr hefyd.

Cyflwyniad

Gweithdy ymarferol a gwaith theori

Asesiad

Nid oes asesu ffurfiol yn rhan o'r cwrs OFTEC 50.

Fodd bynnag, ar ôl iddynt gwblhau'r ymarferion a osodir yn ystod y cwrs yn llwyddiannus, bydd y dysgwyr yn gallu gwneud unrhyw un o'r asesiadau olew perthnasol

Dilyniant

OFT101/105E & 600A

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • CIST Llangefni

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'