Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod

Gwnewch gais
×

Microsoft Word - Uwch

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs yn adolygu nodweddion sylfaenol Word, ac yna'n canolbwyntio ar nodweddion mwy datblygedig ar gyfer cynhyrchu a chyflwyno dogfennau.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu cynhyrchu dogfennau proffesiynol, gan ddefnyddio rhai o nodweddion mwy datblygedig Word.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i chi fod wedi cwblhau'r hyfforddiant canolradd ar ddefnyddio Microsoft Word
 • Cost y cwrs: £95

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Caiff y cwrs ei achredu drwy Dystysgrif Presenoldeb.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • TG a'r Cyfryngau

Dwyieithog:

n/a

TG a'r Cyfryngau

GLLM Media 1