Rheoli'n Ddiogel (IOSH) Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor neu mewn dosbarth dibynnu ar campws)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Llangefni, Remote Learning, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  3 neu 4 diwrnod (Ar gael o bell dan arweiniad tiwtor)

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar gael o bell dan arweiniad tiwtor

Mae Rheoli’n Ddiogel IOSH yn berthnasol i bob diwydiant a sefydliad.

Mae'r cwrs achrededig hwn gan IOSH wedi'i gynllunio ar gyfer pobl ar unrhyw lefel, mewn unrhyw sector. Mae'r cwrs hwn ynglŷn â rhoi sylfaen i bawb mewn hanfodion iechyd a diogelwch.

Rhaglen Cwrs:

Bydd Rheoli'n Ddiogel IOSH yn ymdrin â'r canlynol:

 • Cyflwyno gweithio'n ddiogel
 • Diffinio perygl a risg
 • Nodi peryglon cyffredin
 • Gwella perfformiad diogelwch

Erbyn diwedd y cwrs hyfforddi, bydd gan y myfyriwr:

 • Ddealltwriaeth gliriach ynglŷn â nodi ac ymdrin â risgiau a pheryglon galwedigaethol, gallu gwella diogelwch i bob golwg yn y gweithle
 • Deall sut y gallan nhw wneud gwahaniaeth i'w llesiant, yn ogystal â llesiant eu tîm, drwy ymddygiadau beunyddiol
 • Bod yn fwy ymwybodol o gyfrifoldebau a ddeddfwyd i'r cwmnïau
 • Meddu ar fwy o ddealltwriaeth ynglŷn â sut i leihau effaith amgylcheddol

Dyfernir Tystysgrif Rheoli’n Ddiogel IOSH i fyfyrwyr llwyddiannus.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
16/11/202109:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher12.002 £3305 / 12CH4524B-21/22

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
11/01/202209:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher12.002 £3301 / 12CH4524C-21/22

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
15/02/202209:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher12.002 £3300 / 12CH4524D-21/22

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
22/03/202209:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher12.002 £3300 / 12CH4524E-21/22

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
03/05/202209:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher12.002 £3300 / 12CH4524F-21/22

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
19/07/202209:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher12.002 £3300 / 6CH4524G-21/22

Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
01/11/202109:00 Dydd Llun21.003 £3302 / 11D0012878

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
01/12/202113:00 Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener24.002 £3301 / 11D0012490

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
11/01/202213:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau24.002 £3301 / 11D0013245

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
16/03/202213:00 Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener24.002 £3300 / 11D0013247

Gofynion mynediad

 • Mae angen gwybodaeth sylfaenol am Iechyd a Diogelwch i ddilyn y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Sesiynau addysgu yn y dosbarth.

Asesiad

Ar ddiwedd y sesiwn, bydd rhaid i chi:

 • sefyll arholiad 22 cwestiwn
 • gyflwyno prosiect ar asesiad risg a gynhaliwyd yn eich gweithle

I dderbyn tystysgrif, rhaid llwyddo yn nwy elfen yr asesiad.

Dilyniant

NEBOSH General

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Abergele
Dydd Mawrth, 16/11/2021
Abergele
Dydd Mawrth, 11/01/2022
Abergele
Dydd Mawrth, 15/02/2022
Abergele
Dydd Mawrth, 22/03/2022
Abergele
Dydd Mawrth, 03/05/2022
Abergele
Dydd Mawrth, 19/07/2022
Llangefni
Dydd Llun, 01/11/2021
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 01/12/2021
Dysgu o Bell
Dydd Mawrth, 11/01/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 16/03/2022