Rheoli'n Ddiogel (IOSH) Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor neu mewn dosbarth dibynnu ar campws)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Abergele, Dolgellau, Llangefni, Remote Learning
 • Lefel
  2
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Cyfrif Dysgu Personol, Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, Iechyd a Diogelwch
 • Hyd

  4 diwrnod (Ar gael o bell dan arweiniad tiwtor)

 • Math o gwrs
  Cyrsiau Byr
 • Dwyieithog

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar gael o bell dan arweiniad tiwtor neu mewn dosbarth dibynnu ar campws

Bwriad y cwrs yw rhoi i reolwyr yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt i'w helpu i ymdrin ag iechyd a diogelwch yn eu timau.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
05/10/202109:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher12.002 £3300 / 6CH4524A-21/22

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
16/11/202109:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher12.002 £3300 / 6CH4524B-21/22

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
11/01/202209:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher12.002 £3300 / 6CH4524C-21/22

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
15/02/202209:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher12.002 £3300 / 6CH4524D-21/22

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
22/03/202209:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher12.002 £3300 / 6CH4524E-21/22

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
03/05/202209:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher12.002 £3300 / 6CH4524F-21/22

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
19/07/202209:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher12.002 £3300 / 6CH4524G-21/22

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
21/09/202113:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau13.002 £3306 / 11D0012483

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
16/11/202113:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau13.002 £3300 / 11D0012487

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
01/12/202113:00 Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener13.002 £3300 / 11D0012490

Gofynion mynediad

 • Mae angen gwybodaeth sylfaenol am Iechyd a Diogelwch i ddilyn y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Sesiynau addysgu yn y dosbarth.

Asesiad

Ar ddiwedd y sesiwn, bydd rhaid i chi:

 • sefyll arholiad 22 cwestiwn
 • gyflwyno prosiect ar asesiad risg a gynhaliwyd yn eich gweithle

I dderbyn tystysgrif, rhaid llwyddo yn nwy elfen yr asesiad.

Dilyniant

.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Abergele
Dydd Mawrth, 05/10/2021
Abergele
Dydd Mawrth, 16/11/2021
Abergele
Dydd Mawrth, 11/01/2022
Abergele
Dydd Mawrth, 15/02/2022
Abergele
Dydd Mawrth, 22/03/2022
Abergele
Dydd Mawrth, 03/05/2022
Abergele
Dydd Mawrth, 19/07/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mawrth, 21/09/2021
Dysgu o Bell
Dydd Mawrth, 16/11/2021
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 01/12/2021