Rheoli - Prentisiaeth Uwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4-6
 • Maes Rhaglenni:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  18 mis

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llandrillo-yn-Rhos

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae sgiliau Rheoli ac Arwain yn cael effaith sylweddol ar ddatblygiad, cynhyrchiad a pherfformiad sefydliadau o bob maint ym mhob sector.

Mae'r rhaglen brentisiaethau wedi cael ei chynllunio i gyflwyno cymwysterau, unedau a sgiliau hyblyg a chludadwy a rhai sy'n cwrdd ag anghenion presennol ac anghenion y dyfodol cyflogwyr o bob math ac ym mhob sector.

Bydd yn denu talent newydd i faes rheoli ac yn cyflwyno sgiliau i'r gweithlu fydd yn cymryd lle'r rhai fydd yn gadael neu'n ymddeol. Bydd y rhai sydd yn mynd i'r afael â phrentisiaethau uwch yn bobl sy'n gweithio fel rheolwyr, rheolwyr uwch, cyfarwyddwyr a phenaethiaid adrannau.

Gofynion mynediad

 • Cyflogaeth mewn swydd reoli
 • Safon da o rifedd a llythrennedd

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle
 • Bydd gofyn i ddysgwyr fynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3 ac yna i Brentisiaeth Uwch Lefel 4.

Ariannwyd y rhaglen hwn yn rhannol gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460