Archwilio ystolion ac ystolion bach

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Dolgellau - CaMDA (Adeiladu a Pheirianneg)
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  1/2 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs wedi ei anelu at y rhai y mae'n ddyletswydd arnynt i archwilio a chynnal ysgolion ac ysgolion bach yn eu gweithle. Bydd y cwrs yn cynnwys yr hyn mae mynychwyr angen ei wybod am y gyfraith a safonau yn perthyn i ysgolion ac ysgolion bach. Bydd ganddynt ddealltwriaeth sut i storio a thrin ysgolion ac ysgolion bach.

Pynciau cwrs yn cynnwys:

• dysgu sut i asesu a phenderfynu pryd y mae'n briodol archwilio ysgolion ac ysgolion bach

• Cofnodi darganfyddiadau ac argymell camau i'w cymryd os deuir o hyd i namau

• cofnodi'n gywir fanylion ysgolion ac ysgolion bach

Gofynion mynediad

Wedi mynychu cwrs Defnyddwyr Ystolion ac Ystolion Bach

Cyflwyniad

Dysgir y cwrs drwy gyfrwng cyfres o sesiynau ystafell ddosbarth gyda sleidiau lle mae'r hyfforddwr yn darparu gwybodaeth ac yn holi cwestiynau. Bydd yna ymarfer grŵp ar archwiliadau a dadansoddiad o beryglon a holiadur unigol ar archwiliad o ysgolion ac ysgolion bach.

Asesiad

Bydd yna brawf llyfr caeedig gyda marc pasio o 80%

Dilyniant

Bydd tystysgrif Ladder Association a LadderCard yn cael ei roi i fynychwyr cwrs llwyddiannus sydd yn cwblhau'r sesiynau asesu theori ac ymarferol ac mae ganddynt gyfnod o ddilysrwydd o 5 mlynedd

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.