Gweithredydd - Braich Symudol IPAF (DUEL) Fertigol Symudol (3a) + (3b)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Rhai sy'n gweithio, yn goruchwylio neu'n rheoli'r gwaith o ddefnyddio offer mynediad â phŵer yn cynnwys lifftiau siswrn (3a) a lifftiau braich hunanyredig (3b).

Dylai'r rhai hynny sydd ond yn defnyddio un categori o'r offer mynediad gyda phŵer fynychu'r cwrs Categori Sengl - Mobile Vertical (3a) / Mobile Boom (3b).

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

Asesiadau theori ac ymarferol.

Asesiad

Asesiadau theori ac ymarferol.

Dilyniant

Cyrsiau byr eraill yn y Grŵp.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.