Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Chwistrellu Tân Awtomatig mewn Anheddau Preswyl a Safonau Chwistrellu BS9251 (Agored Cymru)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  4 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yn addas i unrhyw un sydd angen gwybod sut i osod a chynnal a chadw systemau chwistrellu.

FFI: £680

Gofynion mynediad

Rheoliadau Dŵr Cyfredol

Cyflwyniad

 • Cyfuniad o theori a thasgau ymarferol.

Asesiad

 • Prawf amlddewis ffurfiol ar y diwedd.

Dilyniant

Cyrsiau pellach mewn Adeiladu.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol