Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad Lefel 3 yr IMI mewn Rheoli Canolfan Brofi MOT

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 diwrnod

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Lefel 3 yr IMI mewn Rheoli Canolfan Brofi MOT

Cyrsiau Byr

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd y cymhwyster hwn ar gyfer y rhai hynny sy'n rheoli canolfan brofi MOT ond nad ydynt yn gyfrifol am wneud profion MOT. Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer unigolion sy'n dymuno gwneud cais ar gyfer y cymhwyster Rheoli Canolfan Brofi MOT.

Gofynion mynediad

Candidates must have a current and full UK driving licence for the vehicle classes they want to test, be a skilled mechanic with at least 4 years full-time employment in the service and repair of the vehicle types to be tested. (Apprentices who have been employed for 4 years are eligible), have no unspent convictions for criminal offences connected with the MOT testing scheme or the motor trade or involving acts of violence or intimidation, be 'of good repute', to become a nominated tester (NT) for class 3, 4, 5 or 7 vehicles they must also have an 'appropriate' level 3 qualification.

Cyflwyniad

Mae'r rhaglen ddysgu yn golygu bod dysgwyr yn astudio'r agweddau theori ac ymarferol.

Asesiad

Asesiad ymarferol a rawf ar-lein.

Dilyniant

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn rhoi i chi'r sgiliau sylfaenol a'r wybodaeth i weithio yn y diwydiant cerbydau.

O ganlyniad i ddatblygiadau technolegol, mae cwmnïau ym maes gweithgynhyrchu, gwerthu, dosbarthu, gwasanaethu a thrwsio ar ôl damwain bob amser yn chwilio am bobl ifanc i weithio yn y diwydiant hwn sy'n newid yn sydyn.

Bydd y cwrs yn eich paratoi i astudio ar lefel uwch hefyd.

Yn ogystal â hyn, gallwch ymgeisio am Brentisiaeth Fodern.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Peirianneg
 • Cyfrif Dysgu Personol

Dwyieithog:

n/a

Peirianneg

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith