Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Mentora Effeithiol (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Dysgu o Bell
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    8 diwrnod

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Mentora Effeithiol (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Proffesiynol

Disgrifiad o'r Cwrs

Y manteision i unigolion

• Gwybod beth sydd ei angen i fod yn fentor effeithiol

• Deall beth yw rôl a chyfrifoldebau mentoriaid effeithiol

• Dysgu am ddull mentora cydnabyddedig, ac am yr adnoddau a'r technegau sy'n ei gefnogi

• Rhoi eich sgiliau newydd ar waith drwy gynnal sesiynau mentora dan oruchwyliaeth

• Dadansoddi eich perfformiad mentora er mwyn gwella

Y manteision i gyflogwyr

Defnyddio mentora i wella perfformiad eich sefydliad

• Sicrhau bod gan yr unigolion a ddatblygwch yn fentoriaid effeithiol y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd arnynt eu hangen

• Gwella'r diwylliant mentora yn eich sefydliad drwy ddatblygu hyfforddwyr gwirioneddol effeithiol

Mae cymorth cyllid ariannol SEE (Sgiliau i Gyflogwyr a Gweithwyr) ar gael i cyrsiau sydd yn darfod erbyn 31/05/23. Am rhagor o fanylion gan gynnwys gwybodaeth cymhwysedd, cysylltwch gyda ni.

*Nid yw hyn yn effeithio ar gytundebau ariannu sydd eisoes yn bodoli.

Gofynion mynediad

Mae'r Dyfarniad Lefel 3 mewn Mentora Effeithiol yn addas i ddysgwyr ar bob lefel sydd am feithrin gwybodaeth a sgiliau mentora effeithiol mewn cyd-destun sefydliadol. Mae'n ddelfrydol i fentoriaid newydd neu brofiadol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

- Darlithoedd

- Gwaith grŵp

- Ymarferion chwarae rôl

- Cwisiau

- Cyflwyniadau

Cyflwynir y sesiynau yn Saesneg, a Saesneg yw iaith mwyafrif adnoddau'r sesiynau, er bod rhai adnoddau ar gael yn Gymraeg. Gellir cwblhau/cyflwyno'r aseiniad a'r portffolio o dystiolaeth yn Gymraeg.

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

- Aseiniad seiliedig ar waith

- Portffolio'n cynnwys dyddiadur hyfforddi a dyddiadur adfyfyriol

Dilyniant

Bydd y cymhwyster hwn yn cynnig cyfleoedd i symud ymlaen i gael cymwysterau eraill fel:

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Hyfforddi Effeithiol

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol

Tystysgrif neu Ddiploma Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

Tystysgrif neu Ddiploma Lefel 5 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Proffesiynol

Lefel: 3

Maes rhaglen:

  • Busnes a Rheoli

Dwyieithog:

n/a

Busnes a Rheoli