Prentisiaethau mewn Lletygarwch ac Arlwyo

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes rhaglen:
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd:
  • Lefel 2: 14-18 mis
  • Lefel 3: 18-22 mis
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r diwydiant Lletygarwch ac Arlwyo yn cynnwys gwestai, tai bwyta, tafarndai, arlwyo dan gytundeb a gwasanaethau lletygarwch.

Mae Prentisiaid Lefel 2 yn gweithio mewn amrywiaeth o swyddi yn cynnwys swyddi sgiliau lluosog o fewn y gwasanaethau lletygarwch. Golyga hyn y byddant yn gwneud ychydig o bopeth neu'n arbenigo mewn gwaith cadw tŷ a gwaith blaen y tŷ neu'n gallu hyfforddi i fod yn weinydd/gweinydd gwasanaeth arian neu'n weithiwr mewn bar. Bydd cynorthwywyr cegin, cogyddion a chef yn gweithio mewn amrywiaeth o geginau bach a mawr.

Mae cyfleodd i Brentisiaid weithio fel Sous Chef neu Uwch Chef ar Lefel 3 neu i arbenigo mewn teisennau neu felysion. Mae llwybr Goruchwylio neu Arwain ym maes Lletygarwch yn cynnig hyfforddiant i fod yn Rheolwr Gwaith Tŷ, Prif Dderbynnydd, Rheolwr Gwesty neu'n oruchwyliwr/rheolwr mewn tŷ bwyta neu dafarn.

Mae'r llwybrau'n cynnwys:

Lefel 2

 • Coginio Proffesiynol
 • Gwasanaethau Lletygarwch
 • Gwasanaeth Bwyd a Diod
 • Cynhyrchu Bwyd a Choginio
 • Gwaith Tŷ
 • Gwaith blaen y tŷ
 • Pobi

Lefel 3

 • Coginio Proffesiynol
 • Goruchwylio ac Arwain ym maes Lletygarwch

Lefel 4

 • Rheoli ym maes Lletygarwch

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond mae profiad mewn Lletygarwch yn ddymunol.
 • Dylai fod gan brentisiaid gyflogwr a fedr ateb gofynion meini prawf yr NVQ.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir mwyafrif yr hyfforddiant yn y gweithle
 • Bydd gofyn i ddysgwyr fynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3/4.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.