Egwyddorion Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle Lefel 1 (RQF)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Abergele, Dolgellau
 • Lefel
  1
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd

  Hanner diwrnod

  Cost £40

 • Math o gwrs
  Cyrsiau Byr
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys yr uned Orfodol a ganlyn: Egwyddorion Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle. Mae'r cymhwyster yn addas i'r sawl sydd mewn gwaith, yn dychwelyd i waith neu'n dymuno dechrau gweithio ac sydd am gael cymhwyster Iechyd a Diogelwch a gydnabyddir yn genedlaethol.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng sesiwn addysgu / cyflwyniad PowerPoint / llyfrau gwaith / ymarferion modiwl / gwaith grŵp / arholiad ar y diwedd.

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng arholiad amlddewis a fydd yn cymryd hyd at 30 munud i'w gwblhau. Bydd cwblhau'r arholiad yn llwyddiannus yn arwain at Ddyfarniad Lefel 1 Highfield mewn Egwyddorion Iechyd a Diogelwch.

Dilyniant

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle (RQA).

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.