Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad Highfield Lefel 3 Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau, Parc Menai - Busnes@LlandrilloMenai, Llwyn Brain
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 diwrnod

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Highfield Lefel 3 Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Cyrsiau Byr

Busnes@ Dolgellau
Dydd Iau, 08/05/2025
Busnes@Abergele
Dydd Mercher, 02/10/2024
Busnes@Abergele
Dydd Iau, 06/02/2025
Busnes@Abergele
Dydd Mercher, 02/04/2025
Busnes@Abergele
Dydd Mercher, 09/07/2025
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Mawrth, 12/11/2024
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Iau, 06/03/2025
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Iau, 12/06/2025

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r gyfraith yn nodi bod angen i'r rhai sy'n trin bwyd gael eu hyfforddi yn unol â'u gweithgareddau trin bwyd yn y gwaith. Os bydd gweithiwr yn cyflawni cymhwyster diogelwch bwyd Highfield, sy'n addas ar gyfer y gwaith maent yn eu gwneud, bydd yn helpu'r gweithredwyr busnes bwyd i brofi eu bod wedi dangos diwydrwydd ac felly'n ufudd yng ngolwg y gyfraith. Gall amgylcheddau cyffredin gynnwys tafarndai, gwestai, bwytai, mannau adwerthu, ffatrïoedd, arlwyo i gontract, bwytai prydau cyflym , ysbytai, cartrefi preswyl a nyrsio, ysgolion, carchardai a'r lluoedd arfog.

Diogelwch Bwyd Lefel 3- sicrhau bod y goruchwylwyr yn ymwybodol o ddeddfau sy'n berthnasol i ddiogelwch bwyd a sut i gyfathrebu'r safonau angenrheidiol i weithwyr.

Mae'r cymhwyster hwn wedi ei anelu at

 • Oruchwylwyr, arweinyddion tîm, a rheolwyr llinell sy'n gweithio yn y diwydiant gweithgynhyrchu, yn cynnwys y rheiny sy'n gweithio ym maes dosbarthu a storio;
 • Goruchwylwyr, arweinwyr tîm a rheolwyr syn gweithio yn y diwydiant arlwyo, yn cynnwys y rheiny sy'n gweithio yn y sector gofal;
 • Goruchwylwyr, arweinyddion tîm, a rheolwyr llinell sy'n gweithio yn y diwydiant manwerthu a diwydiannau cysylltiedig.
 • Rheiny sy'n berchen/rheoli busnes arlwyo bach.

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn ennill y Dyfarniadau canlynol ( Dylai ymgeiswyr nodi pa ddyfarniad y dymunant ei gwblhau wrth wneud cais am y cwrs ) :

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Gweithgynhyrchu Bwyd

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Manwerthu

Pynciau

 • Sut y gall gweithredwyr busnesau bwyd sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda deddfau diogelwch bwyd,
 • Gweithrediad a monitro arferion hylendid da,
 • Sut i roi gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ar waith
 • Rôl goruchwylwyr mewn perthynas â gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd.

Dyddiadau Cwrs

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/05/202509:00 Dydd Iau7.003 £2000 / 12D0003637

Busnes@Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
02/10/202409:00 Dydd Mercher, Dydd Iau7.003 £2000 / 12D0003636

Busnes@Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
06/02/202509:00 Dydd Iau7.003 £2000 / 12D0003634

Busnes@Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
02/04/202509:00 Dydd Mercher, Dydd Iau7.003 £2000 / 12D0005050

Busnes@Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
09/07/202509:00 Dydd Mercher, Dydd Iau7.003 £2000 / 12D0003633

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/11/202409:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau7.003 £2001 / 12FTC00070

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
06/03/202509:00 Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Iau7.003 £2000 / 12FTC00071

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/06/202509:00 Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Iau7.003 £2000 / 12FTC00072

Gofynion mynediad

 • Dealltwriaeth sylfaenol o ddiogelwch bwyd
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd neu gymhwyster cyfatebol (yn ddelfrydol)

Cyflwyniad

 • Sesiynau addysgu
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Prawf amlddewis.

Dilyniant

Dyfarniad Lefel 4 mewn Rheoli Diogelwch Bwyd

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • Cynhyrchu Bwyd

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Llangefni

Lletygarwch ac Arlwyo

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Lletygarwch ac Arlwyo

Cogydd yn coginio mewn cegin