Dyfarniad Highfield Lefel 3 Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau, Canolfan Technoleg Bwyd, Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Cynhyrchu Bwyd
 • Hyd:

  3 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r gyfraith yn nodi bod angen i'r rhai sy'n trin bwyd gael eu hyfforddi yn unol â'u gweithgareddau trin bwyd yn y gwaith. Os bydd gweithiwr yn cyflawni cymhwyster diogelwch bwyd Highfield, sy'n addas ar gyfer y gwaith maent yn eu gwneud, bydd yn helpu'r gweithredwyr busnes bwyd i brofi eu bod wedi dangos diwydrwydd ac felly'n ufudd yng ngolwg y gyfraith. Gall amgylcheddau cyffredin gynnwys tafarndai, gwestai, bwytai, mannau adwerthu, ffatrïoedd, arlwyo i gontract, bwytai prydau cyflym , ysbytai, cartrefi preswyl a nyrsio, ysgolion, carchardai a'r lluoedd arfog.

Diogelwch Bwyd Lefel 3- sicrhau bod y goruchwylwyr yn ymwybodol o ddeddfau sy'n berthnasol i ddiogelwch bwyd a sut i gyfathrebu'r safonau angenrheidiol i weithwyr.

Mae'r cymhwyster hwn wedi ei anelu at

 • Oruchwylwyr, arweinyddion tîm, a rheolwyr llinell sy'n gweithio yn y diwydiant gweithgynhyrchu, yn cynnwys y rheiny sy'n gweithio ym maes dosbarthu a storio;
 • Goruchwylwyr, arweinwyr tîm a rheolwyr syn gweithio yn y diwydiant arlwyo, yn cynnwys y rheiny sy'n gweithio yn y sector gofal;
 • Goruchwylwyr, arweinyddion tîm, a rheolwyr llinell sy'n gweithio yn y diwydiant manwerthu a diwydiannau cysylltiedig.
 • Rheiny sy'n berchen/rheoli busnes arlwyo bach.

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn ennill y Dyfarniadau canlynol ( Dylai ymgeiswyr nodi pa ddyfarniad y dymunant ei gwblhau wrth wneud cais am y cwrs ) :

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Gweithgynhyrchu Bwyd

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Manwerthu

Pynciau

 • Sut y gall gweithredwyr busnesau bwyd sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda deddfau diogelwch bwyd,
 • Gweithrediad a monitro arferion hylendid da,
 • Sut i roi gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ar waith
 • Rôl goruchwylwyr mewn perthynas â gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd.

O dan Brosiect SEE, dyma'r ffioedd a godir am y cwrs:

 • Busnes Bach/Micro -70%
 • Busnes Canolig -60%
 • Busnes Mawr -50%

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
04/10/202209:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher7.003 £2000 / 12D0003636

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
01/02/202309:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher7.003 £2000 / 12D0003634

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
25/04/202309:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher7.003 £2000 / 12D0005050

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
09/11/202209:00 Dydd Mercher7.003 £2000 / 12D0005046

Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
14/11/202209:00 Dydd Llun, Dydd Gwener7.003 £2000 / 6FTC00010

Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/03/202309:00 Dydd Llun, Dydd Mercher7.003 £2000 / 12FTC00011

Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
20/06/202309:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau7.003 £2000 / 12FTC00012

Gofynion mynediad

 • Dealltwriaeth sylfaenol o ddiogelwch bwyd
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd neu gymhwyster cyfatebol (yn ddelfrydol)

Cyflwyniad

 • Sesiynau addysgu
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Prawf amlddewis.

Dilyniant

Dyfarniad Lefel 4 mewn Rheoli Diogelwch Bwyd

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mawrth, 04/10/2022
Abergele
Dydd Mercher, 01/02/2023
Abergele
Dydd Mawrth, 25/04/2023
Busnes@ Dolgellau
Dydd Mercher, 09/11/2022
Parc Menai
Dydd Llun, 14/11/2022
Parc Menai
Dydd Mercher, 08/03/2023
Parc Menai
Dydd Mawrth, 20/06/2023