Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Alergenau Bwyd

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Abergele, Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    1 diwrnod Cost: £130

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Alergenau Bwyd

Cyrsiau Byr

Busnes@ Dolgellau
Dydd Mawrth, 28/01/2025
Coleg Llandrillo, Abergele
Dydd Iau, 05/09/2024
Coleg Llandrillo, Abergele
Dydd Mercher, 07/05/2025

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn wedi ei anelu at ddysgwyr sy'n gyfrifol am brynu, cludo, cynhyrchu a gweini bwyd yn y diwydiant arlwyo. Mae hefyd yn addas ar gyfer pobl sy'n rhedeg busnesau arlwyo bach neu ganolig.


Dyddiadau Cwrs

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
28/01/202509:00 Dydd Mawrth7.001 £1300 / 12D0009424

Coleg Llandrillo, Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
05/09/202409:00 Dydd Iau7.001 £1300 / 12D0009421

Coleg Llandrillo, Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
07/05/202509:00 Dydd Mercher7.001 £1300 / 12D0009420

Gofynion mynediad

Mae'r cymhwyster hwn yn addas i ddysgwyr 16 oed a throsodd. Argymhellir bod gan ddysgwyr Lefel 2 o leiaf mewn llythrennedd a rhifedd, neu gymwysterau cyfwerth.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng sesiwn addysgu sy'n cynnwys gwaith unigol a gwaith grŵp

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfrwng papur arholiad amlddewis. Mae'r dull asesu hwn yn gofyn i ddysgwyr ddewis 1 o blith nifer o atebion posibl i'r cwestiynau a ofynnir. Mae'r arholiad yn cynnwys 30 o gwestiynau a rhaid cwblhau'r papur mewn awr. I gael gradd Llwyddo, rhaid ateb 18 allan o'r 30 cwestiwn yn gywir (60%). Bydd dysgwyr yn cael gradd Rhagoriaeth os byddant yn ateb o leiaf 24 allan o'r 30 cwestiwn yn gywir (80%).

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, os ydynt yn dymuno, gall dysgwyr barhau â'u datblygiad drwy gwblhau un o'r cymwysterau/cyrsiau hyfforddi a ganlyn:

Cymwysterau Lefel 3 a 4 Highfield ym maes Diogelwch Bwyd

Cymwysterau Lefel 3 HACCP Highfield

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

  • Lletygarwch ac Arlwyo

Dwyieithog:

n/a

Lletygarwch ac Arlwyo

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Lletygarwch ac Arlwyo

Cogydd yn coginio mewn cegin