Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Alergenau Bwyd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd:

  1 diwrnod Cost: £130

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn wedi ei anelu at ddysgwyr sy'n gyfrifol am brynu, cludo, cynhyrchu a gweini bwyd yn y diwydiant arlwyo. Mae hefyd yn addas ar gyfer pobl sy'n rhedeg busnesau arlwyo bach neu ganolig.

O dan Brosiect SEE, dyma'r ffioedd a godir am y cwrs:

 • Busnes Bach/Micro £39.00
 • Busnes Canolig £52.00
 • Busnes Mawr £65.00

Dyddiadau Cwrs

Abergele

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
18/01/202209:00 Dydd Mawrth7.001 £1302 / 12D0009420

Abergele

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
10/05/202209:00 Dydd Mawrth7.001 £1300 / 12D0009421

Busnes@ Dolgellau

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
15/06/202209:00 Dydd Mercher7.001 £1300 / 12D0009423

Gofynion mynediad

Mae'r cymhwyster hwn yn addas i ddysgwyr 16 oed a throsodd. Argymhellir bod gan ddysgwyr Lefel 2 o leiaf mewn llythrennedd a rhifedd, neu gymwysterau cyfwerth.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng sesiwn addysgu sy'n cynnwys gwaith unigol a gwaith grŵp

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfrwng papur arholiad amlddewis. Mae'r dull asesu hwn yn gofyn i ddysgwyr ddewis 1 o blith nifer o atebion posibl i'r cwestiynau a ofynnir. Mae'r arholiad yn cynnwys 30 o gwestiynau a rhaid cwblhau'r papur mewn awr. I gael gradd Llwyddo, rhaid ateb 18 allan o'r 30 cwestiwn yn gywir (60%). Bydd dysgwyr yn cael gradd Rhagoriaeth os byddant yn ateb o leiaf 24 allan o'r 30 cwestiwn yn gywir (80%).

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, os ydynt yn dymuno, gall dysgwyr barhau â'u datblygiad drwy gwblhau un o'r cymwysterau/cyrsiau hyfforddi a ganlyn:

Cymwysterau Lefel 3 a 4 Highfield ym maes Diogelwch Bwyd

Cymwysterau Lefel 3 HACCP Highfield

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mawrth, 18/01/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Abergele
Dydd Mawrth, 10/05/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Busnes@ Dolgellau
Dydd Mercher, 15/06/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.