Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Cynhyrchu neu Fanwerthu – Cwrs Diweddaru

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd:

  4 awr / hanner diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn addas i ddysgwyr a all fod yn gweithio mewn amgylchedd arlwyo bwyd ac sydd eisoes wedi ennill cymhwyster Diogelwch Bwyd wedi'i reoleiddio. Fe'i cynlluniwyd i ddiweddaru eu gwybodaeth am brosesau Diogelwch Bwyd a phynciau megis storio, paratoi, coginio, gweini a thrin bwyd. Cyn dilyn y cwrs diweddaru hwn, mae'n ofynnol bod gan ddysgwyr gymhwyster diogelwch bwyd llawn. Rhaid rhoi prawf o'r cymhwyster hwn i'r ganolfan ymlaen llaw.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
23/05/202309:00 Dydd Mawrth3.501 £400 / 12D0005188

Gofynion mynediad

I gofrestru ar y cwrs hwn rhaid i ddysgwyr wrth gymhwyster Diogelwch Bwyd llawn. Argymhellir hefyd bod gan ddysgwyr Lefel 1 o leiaf mewn Saesneg a Mathemateg, neu gymhwyster cyfwerth.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng sesiwn addysgu a gwaith grŵp.

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfrwng papur arholiad amlddewis.

Dilyniant

Ar ôl ennill y cymhwyster hwn, gallwch fynd ymlaen i ennill cymwysterau eraill sy'n ymwneud â diogelwch bwyd, e.e. Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mawrth, 23/05/2023