Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau, Parc Menai (Busnes@LlandrilloMenai)
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Cynhyrchu Bwyd
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r gyfraith yn nodi bod angen i'r rhai sy'n trin bwyd gael eu hyfforddi yn unol â'u gweithgareddau trin bwyd yn y gwaith. Os bydd gweithiwr yn cyflawni cymhwyster diogelwch bwyd Highfield, sy'n addas ar gyfer y gwaith maent yn eu gwneud, bydd yn helpu'r gweithredwyr busnes bwyd i brofi eu bod wedi dangos diwydrwydd ac felly'n ufudd yng ngolwg y gyfraith. Gall amgylcheddau cyffredin gynnwys tafarndai, gwestai, bwytai, mannau adwerthu, ffatrïoedd, arlwyo i gontract, bwytai prydau cyflym , ysbytai, cartrefi preswyl a nyrsio, ysgolion, carchardai a'r lluoedd arfog.

Diogelwch Bwyd Lefel 2- sicrhau bod yr unigolyn sy'n trin bwyd yn ymwybodol o'r peryglon a'r rheoliadau sy'n gysylltiedig â'r mathau o fwyd maent yn cynhyrchu.

Cynlluniwyd y cymhwyster hwn ar gyfer

 • Unigolion sy'n trin bwyd ac yn gweithio, neu'n bwriadu gweithio ym maes gweithgynhyrchu bwyd neu ddiod, ym maes arlwyo neu mewn amgylchedd adwerthu lle mae bwyd mewn pacedi a/neu fwydydd agored ar gael.
 • Unigolion sy'n cynnig gwasanaeth, gweithwyr sy'n danfon a danfon i gartrefi.
 • Rheiny sy'n cynnig gwasanaeth i adeiladau arlwyo yn cynnwys gweithredwyr difa pla, peirianwyr cynnal a chadw, glanhawyr, a phersonél danfon a golchi dillad.

Yn ogystal â hanfodion diogelwch bwyd, bydd ymgeiswyr yn ennill gwerthfawrogiad o wahanol fathau o beryglon, rheoliadau a monitro sy'n gysylltiedig â gweithgynhyrchu bwyd.

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn ennill y Dyfarniadau canlynol ( Dylai ymgeiswyr nodi pa ddyfarniad y dymunant ei gwblhau wrth wneud cais am y cwrs ) :

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Gweithgynhyrchu

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ym maes Manwerthu

Pynciau

 • Sut gall unigolion gymryd cyfrifoldeb personol dros ddiogelwch bwyd,
 • Pwysigrwydd cadw eu hunain yn lân ac yn hylan,
 • Sut mae ardaloedd gwaith yn cael eu cadw'n lân a hylan
 • Y pwysigrwydd o gadw cynnyrch yn ddiogel.
 • Arferion hylendid da

Mae'r cwrs yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau tiwtor, ymarferiadau byr, ac astudiaeth achos gyda digon o drafodaethau.

Mae cymorth cyllid ariannol SEE (Sgiliau i Gyflogwyr a Gweithwyr) ar gael i cyrsiau sydd yn darfod erbyn 31/05/23. Am rhagor o fanylion gan gynnwys gwybodaeth cymhwysedd, cysylltwch gyda ni.

*Nid yw hyn yn effeithio ar gytundebau ariannu sydd eisoes yn bodoli.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
21/02/202309:00 Dydd Mawrth7.001 £705 / 12D0016679

Abergele

Mae'r cwrs hwn yn llawn

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
19/04/202309:00 Dydd Mercher7.001 £70Mae'r cwrs hwn yn llawnD0005036

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
25/07/202309:00 Dydd Mawrth7.001 £700 / 12D0005033

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/06/202309:00 Dydd Iau7.001 £700 / 12D0005161

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

Mae'r cwrs hwn yn llawn

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
28/02/202309:00 Dydd Mawrth7.001 £70Mae'r cwrs hwn yn llawnFTC00005

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
27/03/202309:00 Dydd Llun7.001 £703 / 12FTC00006

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/05/202309:00 Dydd Llun7.001 £704 / 12FTC00007

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
19/06/202309:00 Dydd Mawrth7.001 £700 / 12FTC00008

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
17/07/202309:00 Dydd Llun7.001 £700 / 12FTC00009

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Sesiynau addysgu
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Arholiad amlddewis.

Dilyniant

Dyfarniad Highfield Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mawrth, 21/02/2023
Abergele
Dydd Mercher, 19/04/2023
Abergele
Dydd Mawrth, 25/07/2023
Busnes@ Dolgellau
Dydd Iau, 08/06/2023
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Mawrth, 28/02/2023
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Llun, 27/03/2023
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Llun, 08/05/2023
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Llun, 19/06/2023
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Llun, 17/07/2023