Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Alergenau a Rheoli Alergenau ym maes Arlwyo

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd:

  4 awr / hanner diwrnod - Cwrs cost £40

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddarparu gwybodaeth a dealltwriaeth am alergenau bwyd a bwydydd sy'n aml yn achosi anoddefiadau. Edrychir ar eu nodweddion a'u heffeithiau, ar bwysigrwydd cyfleu gwybodaeth yn effeithiol i gwsmeriaid ac ar sut y gall staff leihau'r risg o draws-halogiad.

Mae cymorth cyllid ariannol SEE (Sgiliau i Gyflogwyr a Gweithwyr) ar gael i cyrsiau sydd yn darfod erbyn 31/05/23. Am rhagor o fanylion gan gynnwys gwybodaeth cymhwysedd, cysylltwch gyda ni.

*Nid yw hyn yn effeithio ar gytundebau ariannu sydd eisoes yn bodoli.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
20/04/202309:30 Dydd Iau3.501 £400 / 12D0003628

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
19/07/202309:30 Dydd Mercher3.501 £400 / 12D0005051

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
29/03/202309:00 Dydd Mercher3.501 £400 / 12D0009413

Gofynion mynediad

Argymhellir bod gan ddysgwyr Lefel 1 o leiaf mewn Saesneg a Mathemateg, neu gymhwyster cyfwerth

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng sesiwn addysgu a gwaith grŵp.

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfrwng papur arholiad amlddewis 15 cwestiwn. I lwyddo, rhaid ateb o leiaf 9 o'r 15 cwestiwn yn gywir (60%).

Dilyniant

Ar ôl ennill y cymhwyster hwn, gallwch fynd ymlaen i ennill cymwysterau eraill sy'n ymwneud ag alergenau a diogelwch bwyd, e.e. Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Rheoli Alergenau ym maes Arlwyo a Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Iau, 20/04/2023
Abergele
Dydd Mercher, 19/07/2023
Busnes@ Dolgellau
Dydd Mercher, 29/03/2023