Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Alergenau a Rheoli Alergenau ym maes Arlwyo

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Abergele, Dolgellau, Rhos-on-Sea
 • Lefel
  2
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd

  4 awr / hanner diwrnod - Cwrs cost £40

 • Math o gwrs
  Cyrsiau Byr
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddarparu gwybodaeth a dealltwriaeth am alergenau bwyd a bwydydd sy'n aml yn achosi anoddefiadau. Edrychir ar eu nodweddion a'u heffeithiau, ar bwysigrwydd cyfleu gwybodaeth yn effeithiol i gwsmeriaid ac ar sut y gall staff leihau'r risg o draws-halogiad.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
16/02/202209:00 Dydd Mercher3.501 £400 / 6D0003628

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
17/05/202209:00 Dydd Mawrth3.501 £400 / 6D0005051

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
25/11/202109:00 Dydd Iau3.501 £400 / 6D0003627

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
24/03/202209:00 Dydd Iau3.501 £400 / 6D0009413

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
19/07/202209:00 Dydd Mawrth3.501 £400 / 12D0011014

Gofynion mynediad

Argymhellir bod gan ddysgwyr Lefel 1 o leiaf mewn Saesneg a Mathemateg, neu gymhwyster cyfwerth

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng sesiwn addysgu a gwaith grŵp.

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfrwng papur arholiad amlddewis 15 cwestiwn. I lwyddo, rhaid ateb o leiaf 9 o'r 15 cwestiwn yn gywir (60%).

Dilyniant

Ar ôl ennill y cymhwyster hwn, gallwch fynd ymlaen i ennill cymwysterau eraill sy'n ymwneud ag alergenau a diogelwch bwyd, e.e. Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Rheoli Alergenau ym maes Arlwyo a Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mercher, 16/02/2022
Abergele
Dydd Mawrth, 17/05/2022
Busnes@ Dolgellau
Dydd Iau, 25/11/2021
Busnes@ Dolgellau
Dydd Iau, 24/03/2022
Busnes@ Dolgellau
Dydd Mawrth, 19/07/2022