Ynysu Trydan yn Ddiogel TB 118

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  1 diwrnod.

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Bangor
  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs yn sicrhau bod pobl yn gwybod sut i ynysu cylchedau trydan yn ddiogel ar gyfer gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio. O'r herwydd, bydd yn gwella diogelwch yn y gweithle ac yn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r Rheoliadau.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.Mae'n addas ar gyfer amrywiaeth o bobl:

Trydanwyr, plymwyr, gosodwyr nwy, rheolwyr cyfleusterau,crefftwyr,gosodwyr ceginau

Yn syml iawn, mae'n addas i unrhyw un sy'n gweithio gyda gosodiadau trydan ac sy'n awyddus i ddeall sut i ynysu cylched yn ddiogel

Cyflwyniad

Gwaith Ymarferol a Gwaith Theori

Asesiad

Asesiadau ymarferol a gwaith theori

Dilyniant

Modiwl 2 – Sut mae Systemau'n Gweithio

Bwriad y modiwl hwn yw meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr am systemau rheoli, cydrannau, diagramau gwifro a dilyniannau gweithredu boeleri a systemau gwres canolog gwlyb, boeleri cyfunol, poptai nwy a gwresogyddion dwythellau aer

Modiwl 4 - Canfod Namau, Rheoli a Chyfnewid Cydrannau

Bwriad y modiwl hwn yw meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr am arferion gweithio'n ddiogel a dulliau rhesymegol sy'n gysylltiedig â thechnegau i ganfod namau.Bydd yr offer dan sylw yn cynnwys boeleri gwres canolog gwlyb a boeleri cyfunol ynghyd â'u systemau rheoli a'u cydrannau

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.