Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

City & Guilds 2921 Codi Tâl Cerbydau Trydan

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod yr wythnos am 3 wythnos

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod y cymhwyster hwn yw darparu arweiniad arbenigol i ddysgwyr sy'n awyddus i feithrin gwybodaeth a dealltwriaeth am sut i osod offer gwefru cerbydau trydan.

Cost: £450

Gofynion mynediad

Gwybodaeth ymarferol o osodiadau trydan a: NVQ Lefel 3 (neu gymhwyster cyfwerth) neu: Cymhwyster Lefel 2 a Lefel 3 mewn Electro-Dechnoleg sy'n cynnwys Gofynion Gosod Trydan (18fed argraffiad) ac Archwilio a Phrofi Sylfaenol a Gwirio Cychwynnol Lefel 2 (2392).

Cyflwyniad

 • Cyflwyniad PowerPoint
 • Sesiynau ymarferol
 • Asesu ffurfiannol

Asesiad

Arholiad amlddewis ar-lein ac asesiad ymarferol.

Dilyniant

Mae'n caniatáu i ddysgwyr fynd ymlaen i weithio yn y maes penodol hwn, neu i gwblhau'r cymwysterau City&Guilds canlynol:

• NVQ Lefel 3 mewn Gwasanaethau Electro-dechnegol

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Peirianneg
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Peirianneg

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'