Systemau Awyru Domestig

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  2 ddiwrnod.

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Bangor
  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod y cwrs yw hyfforddi pobl i osod, archwilio, profi, comisiynu a darparu gwybodaeth am fathau cyffredin o Systemau Awyru Domestig mewn dull diogel a phroffesiynol

Gofynion mynediad

Mae'r cwrs yn addas i drydanwyr, plymwyr, gosodwyr systemau awyru a pheirianwyr gwresogi profiadol sy'n awyddus i wella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o Systemau Awyru Domestig

Cyflwyniad

Asesiadau Ymarferol a Gwaith Theori

Asesiad

Cynlluniwyd yr asesiad i ddarparu'r sgiliau sydd eu hangen i ddylunio, gosod, profi, comisiynu, trosglwyddo, gwasanaethu ac atgyweirio systemau awyru'n unol â'r safonau galwedigaethol cenedlaethol (NOS) diweddaraf a'r dogfennau ynghylch cymwyseddau technegol sylfaenol (MTC)

Dilyniant

Un o gyrsiau eraill y Grŵp

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.