Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Systemau Dŵr Poeth Solar i Wresogi Tai

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, CIST Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 diwrnod

Disgrifiad o'r Cwrs

Byddwch yn magu'r hyder i ddewis, gosod a chynnal a chadw systemau domestig dŵr poeth solar.

£690

Dyddiadau Cwrs

CIST-Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/12/202308:30 Hyblyg21.003 £6900 / 6D0018198

Gofynion mynediad

NVQ Lefel 2 Plymwaith neu Wresogi ac Awyru (domestig) neu gyfatebol neu

Tystysgrif cymhwysedd gosod systemau dŵr poeth heb eu hawyrellu neu

Cymhwyster Rheoliadau Dŵr wedi'i gymeradwyo gan y Cynllun Cymeradwyo Rheoliadau Dŵr (WRAS) neu

Cymhwyster Effeithlonrwydd Ynni a gyhoeddwyd gan gorff achrededig 17024 UKAS neu

Cymhwyster Iechyd a Diogelwch wedi'i achredu'n annibynnol sy'n cwmpasu cymwysterau Gweithio ar Uchder, Rheoli Sylweddau sy'n Beryglus i Iechyd (COSHH) a Chodi a Chario

Cyflwyniad

Drwy gyfrwng 8 modiwl a phrofiad ymarferol ar rigiau dan do pwrpasol gallwch ddysgu theori a meithrin sgiliau gyda hyfforddwr cymwysedig.

Ar ôl cwblhau'r asesiad yn llwyddiannus, a chan ddibynnu ar eich profiad, byddwch yn derbyn 'Tystysgrif Gosod' neu 'Dystysgrif Ymwybyddiaeth' y BPEC yn Llandrillo-yn-Rhos a NICEIC yn Llangefni.

Asesiad

Cynlluniwyd yr asesiadau mewn modd sy'n sicrhau bod pob ymgeisydd drwy'r wlad yn cael ei drin yn deg a chyfartal.Mae hyn yn sicrhau bod cyflogwyr a chwsmeriaid yn gallu bod yn hyderus bod gweithwyr a aseswyd mewn canolfan asesu a gymeradwywyd gan BPEC Ltd/NICEIC yn gymwys i weithio'n ddiogel.

Dilyniant

 • Gallech symud ymlaen i nifer o gyrsiau gwahanol yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • CIST Llangefni

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig