Systemau Dŵr Poeth Solar i Wresogi Tai

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  4 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Byddwch yn magu'r hyder i ddewis, gosod a chynnal a chadw systemau domestig dŵr poeth solar.

£680

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ar gyfer y cwrs yma.

Cyflwyniad

Drwy gyfrwng 8 modiwl a phrofiad ymarferol ar rigiau dan do pwrpasol gallwch ddysgu theori a meithrin sgiliau gyda hyfforddwr cymwysedig.

Ar ôl cwblhau'r asesiad yn llwyddiannus, a chan ddibynnu ar eich profiad, byddwch yn derbyn 'Tystysgrif Gosod' neu 'Dystysgrif Ymwybyddiaeth' y BPEC.

Asesiad

Cynlluniwyd yr asesiadau mewn modd sy'n sicrhau bod pob ymgeisydd drwy'r wlad yn cael ei drin yn deg a chyfartal.Mae hyn yn sicrhau bod cyflogwyr a chwsmeriaid yn gallu bod yn hyderus bod gweithwyr a aseswyd mewn canolfan asesu a gymeradwywyd gan BPEC Ltd yn gymwys i weithio'n ddiogel.

Dilyniant

 • Gallech symud ymlaen i nifer o gyrsiau gwahanol yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol