Cwrs Sylfaen ym maes Nwy Domestig

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  Un diwrnod yr wythnos am 40 wythnos (dydd Llun)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ymgeiswyr sy'n gweithio yn y diwydiant plymwaith/nwy, ond nad oes ganddynt y cymwysterau angenrheidiol i fod ar gofrestr Gas Safe.

Gofynion mynediad

Profiad o weithio yn y diwydiant nwy a/neu gymhwyster NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Plymwaith/Gwresogi. Rhaid i chi allu cynhyrchu portffolio o dystiolaeth i ddangos profiad o weithio gyda nwy. Rhaid i'r portffolio hwn gael ei gydlofnodi

Cyflwyniad

40 diwrnod yn y dosbarth/gweithdy ar y cyd â phrofiad ymarferol o weithio ar safle (bydd angen i ymgeiswyr drefnu hyn eu hunain).

Asesiad

Cwblhau portffolio o dystiolaeth o weithio gyda nwy yn y gweithle. Asesiadau a osodir gan BPEC i'w cynnal yn y Coleg.

Dilyniant

Asesiad ACS (ymarferol a theori). Bydd hyn yn eich gwneud yn gymwys i wneud cais i fod ar gofrestr Gas Safe, CCN1 (peipiau) + 1 ddyfais. Ar ôl bod ar gofrestr Gas Safe am 6 mis, cewch fynd ymlaen i wneud hyfforddiant ac asesiadau pellach ym maes nwy os oes angen cymwysterau ychwanegol arnoch.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol