Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Weldio ARC

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Cyfrif Dysgu Personol
 • Hyd:

  I'w gadarnhau

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Dyfarniadau a'r Tystysgrifau Lefel 2 yn addas i unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiant weldio a ffabrigo ac sy'n awyddus i gryfhau eu sgiliau er mwyn cael rhagor o gyfrifoldebau a gwybodaeth.

Gofynion mynediad

Dylech eisoes fod yn gweithio yn y diwydiant weldio a ffabrigo a/neu fod â phrofiad a gwybodaeth briodol.

Cyflwyniad

Bydd y cwrs yn gyfuniad o waith theori a gwaith ymarferol.

Asesiad

Caiff pob uned ei hasesu ar sail aseiniadau ymarferol a phrawf llafar o wybodaeth.

Dilyniant

Gall y Dyfarniadau a'r Tystysgrifau sy'n rhan o'r gyfres hon o gymwysterau arwain at nifer o swyddi, yn cynnwys:

 • Weldiwr Ffitio
 • Ffitiwr Pibelli
 • Weldiwr Cynnal a Chadw
 • Gweithio gyda Dalenni Metel
 • Platiwr Ffabrigo
 • Weldiwr

Mae cyrsiau eraill ar gael yn adran Peirianneg GLlM.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol