Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cwrs CISRS i Sgaffaldwyr - Rhan 1: Tiwbiau a Gosod

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    CIST-Llangefni
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    Cyflwynir y cwrs dros 10 diwrnod

Gwnewch gais
×

Cwrs CISRS i Sgaffaldwyr - Rhan 1: Tiwbiau a Gosod

Cyrsiau Byr

CIST-Llangefni
Dydd Llun, 19/08/2024

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod yr hyfforddiant ydy defnyddio canllawiau hyfforddiant i gyflwyno theori a gwybodaeth ymarferol i hyfforddai fel y gallant godi sgaffaldau sylfaenol a'u tynnu i lawr.

Dyddiadau Cwrs

CIST-Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
19/08/202408:30 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener75.002 £1,1500 / 10D0019293

Gofynion mynediad

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer hyfforddai sydd â 6 mis o brofiad o weithio yn y diwydiant sgaffaldau ac sydd wedi dal cerdyn CIRS COTS am 6 mis.

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu drwy gyfrwng cyfuniad o addysgu yn y dosbarth, ymarferion ymarferol a hyfforddiant ar y cyfrifiadur.

Asesiad

Mae'r asesiadau yn cynnwys profion ysgrifenedig a phrofion ymarferol.

Dilyniant

Cwrs CISRS i Sgaffaldwyr Rhan 2 - Tiwbiau a Gosod yn dilyn 6 mis o brofiad ar safle ar ôl pasio cwrs Rhan 1

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

  • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'