Cwrs CISRS i Sgaffaldwyr - Rhan 1: Tiwbiau a Gosod

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  Cyflwynir y cwrs dros 10 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod yr hyfforddiant ydy defnyddio canllawiau hyfforddiant i gyflwyno theori a gwybodaeth ymarferol i hyfforddai fel y gallant godi sgaffaldau sylfaenol a'u tynnu i lawr.

Dyddiadau Cwrs

Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
17/01/202209:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener75.002 £9500 / 10D0013173

Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
18/04/202209:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener75.002 £9500 / 10D0013174

Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
18/07/202209:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener75.002 £9500 / 10D0013175

Gofynion mynediad

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer hyfforddai sydd â 6 mis o brofiad o weithio yn y diwydiant sgaffaldau ac sydd wedi dal cerdyn CIRS COTS am 6 mis.

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu drwy gyfrwng cyfuniad o addysgu yn y dosbarth, ymarferion ymarferol a hyfforddiant ar y cyfrifiadur.

Asesiad

Mae'r asesiadau yn cynnwys profion ysgrifenedig a phrofion ymarferol.

Dilyniant

Cwrs CISRS i Sgaffaldwyr Rhan 2 - Tiwbiau a Gosod yn dilyn 6 mis o brofiad ar safle ar ôl pasio cwrs Rhan 1

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llangefni
Dydd Llun, 17/01/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Llangefni
Dydd Llun, 18/04/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Llangefni
Dydd Llun, 18/07/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.