Cwrs CISRS i Sgaffaldwyr – Rhan 2 Tiwbiau a Gosod

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  10 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Na

Disgrifiad o'r Cwrs

Byddwch yn dysgu sut mae:

 • Gosod yr offer a ganlyn yn ddiogel a'u defnyddio'n gywir: cyplau, nenbont uwchben palmant, man llwytho, goledd, ffan amddiffynnol, trawstiau wedi'u rhagffurfio a sgaffaldau to.
 • Cadw at y rheoliadau sy'n llywodraethu gosod, archwilio a thynnu sgaffaldau i lawr yn ddiogel a'r dulliau gweithio i'w defnyddio.
 • Penderfynu ar system gosod y cyplau, nenbont uwchben palmant, man llwytho, goledd, ffan amddiffynnol, trawstiau wedi'u rhagffurfio a sgaffaldau to neu ddefnyddio system berchnogol lle’n briodol.
 • Gosod sgaffaldau yn unol â rheoliadau statudol TG20 a BE EN12811-1, a dilyn y systemau gweithio diogel a nodir yn Nodyn Canllaw Diogelwch 4 (SG4).
 • Gosod angorau er mwyn profi clymau.
 • Datblygu portffolio NVQ.

Dyddiadau Cwrs

Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
27/03/202309:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener75.002 £1,1505 / 10D0016189

Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
18/09/202309:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener75.002 £1,1500 / 10D0016190

Gofynion mynediad

Cyn dilyn y cwrs CISRS i Sgaffaldwyr Rhan 2, rhaid i'r ymgeisydd fod wedi meddu ar Dystysgrif CISRS i Sgaffaldwyr Rhan 1 am o leiaf chwe mis.

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu drwy gyfrwng cyfuniad o addysgu yn y dosbarth ac ymarferion ymarferol.

Asesiad

Mae'r asesu yn cynnwys profion ysgrifenedig ac ymarferol.

Dilyniant

CISRS i Uwch Sgaffaldwyr

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llangefni
Dydd Llun, 27/03/2023

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Llangefni
Dydd Llun, 18/09/2023

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.