Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

CIPS Lefel 4 Diploma mewn Gweithrediadau Caffael a Chyflenwi

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Ar-lein
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 flwyddyn, 1 diwrnod yr wythnos am 35 wythnos

Gwnewch gais
×

CIPS Lefel 4 Diploma mewn Gweithrediadau Caffael a Chyflenwi

Proffesiynol

Disgrifiad o'r Cwrs

Yn sgil yr amgylchedd busnes heriol sydd ohoni heddiw mae prynu a chyflenwi wedi dod yn gynyddol bwysig ac mae'r proffesiwn yn chwarae rhan arwyddocaol yng nghynaliadwyedd sefydliad. O'r herwydd, mae swyddogion prynu a chyflenwi, yn enwedig rhai cymwys sydd wedi'u hyfforddi'n dda, yn ased angenrheidiol a gwerthfawr i unrhyw gwmni.

Mae'r cymwysterau CIPS yn gymwysterau proffesiynol, hyd at Lefel Gradd Anrhydedd, a gydnabyddir yn rhyngwladol. Maent yn hynod ymarferol ac yr un mor berthnasol i'r sector cyhoeddus a'r sector preifat.

Gofynion mynediad

Profiad o gaffael ar lefel 3/4 neu HND/Gradd Sylfaen.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Darlithoedd, gwaith grŵp, sesiynau ymarferol

Asesiad

Arholiadau ysgrifenedig

Dilyniant

CIPS Lefel 5, dilyniant gyrfaol o fewn caffael, cyfleoedd fel arolygwr/rheolwr

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Proffesiynol

Lefel: 4

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Busnes a Rheoli

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth