Llif Gadwyn: Dringo Coed ac Achub o'r Awyr

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
 • Hyd:

  8 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i chi os ydych yn gweithio yn unrhyw un o'r diwydiannau canlynol:

 • Coedyddiaeth
 • Coedwigaeth
 • Diwydiannau Coedwig
 • Awdurdodau Lleol
 • Cadwraeth

Mae'r cwrs hwn yn addas os oes gennych eisoes brofiad o ddringo coed gan ddefnyddio systemau gosod a phrofiad o ddefnyddio llif gadwyn, gan gynnwys torri coed hyd at 380mm.

Bydd y meysydd a gwmpesir yn cynnwys archwilio a pharatoi'r offer i sicrhau defnydd diogel o lif gadwyn gyda rhaff a harnais.

£950

Gofynion mynediad

 • Rhaid i chi fod wedi cwblhau'r cymhwyster ar Ddefnyddio a Gofalu am Lif Gadwyn
 • Rhaid i chi fod yn gorfforol heini. Ni ddylech fod yn dioddef o bendro neu gyflwr tebyg, na bod ar feddyginiaeth a allai effeithio ar eich diogelwch

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol.

Asesiad

 • Prawf ymarferol.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau pellach ar Goedwigaeth yn y coleg, fel:

 • Sglodiwr Coed
 • Codi Waliau Sych

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.