Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod

Gwnewch gais
×

Trin Carnau Gwartheg

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i adnabod symptomau'r gwahanol glefydau a chyflyrau sy'n arwain at gloffni. Bydd yn canolbwyntio ar ddiogelwch personol, defnydd o fathru a chyfarpar, paratoi anifeiliaid ar gyfer tocio traed.

Ffi cwrs £125

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol.

Asesiad

 • Nid oes asesu ffurfiol.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr gael mynediad i gyrsiau Amaethyddiaeth pellach trwy'r Coleg, fel:

 • Lles Anifeiliaid wrth Gludo.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Peirianneg Diwydiannau'r Tir
 • Amaethyddiaeth
 • Arbenigol / Arall

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Glynllifon

Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Myfyriwr yn weldio

Amaethyddiaeth

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Amaethyddiaeth

Myfyriwr yn gweithio ar fferm