Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
  Amaethyddiaeth
  Specialist / Other
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i adnabod symptomau'r gwahanol glefydau a chyflyrau sy'n arwain at gloffni. Bydd yn canolbwyntio ar ddiogelwch personol, defnydd o fathru a chyfarpar, paratoi anifeiliaid ar gyfer tocio traed.

Ffi cwrs £125

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol.

Asesiad

 • Nid oes asesu ffurfiol.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr gael mynediad i gyrsiau Amaethyddiaeth pellach trwy'r Coleg, fel:

 • Lles Anifeiliaid wrth Gludo.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.