Iaith Arwyddion Prydain Lefel 1 iBSL

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Denbigh HWB, Community Location
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes Rhaglenni:
  Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion
 • Hyd:

  3 awr yr wythnos am 20 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cewch wella'ch sgiliau Iaith Arwyddion Prydain a magu hyder i gyfathrebu â phobl fyddar a rhai trwm eu clyw.

Mae'r cwrs hwn yn addas i rai sydd:

 • eisiau dysgu sgiliau sylfaenol Iaith Arwyddion Prydain
 • eisiau dysgu sgiliau Iaith Arwyddion Prydain yn rhan o raglen ddysgu neu ddatblygiad proffesiynol
 • yn astudio er mwyn datblygu'n bersonol, yn y gobaith y cânt waith yn y dyfodol

Dyddiadau Cwrs

Dysgu o Bell

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
11/01/202218:00 Dydd Mawrth3.0020 £2100 / 16CGL138009E

Dysgu o Bell

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
11/01/202209:30 Dydd Mawrth3.0020 £2100 / 16CGL138009A

Dysgu o Bell

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/01/202218:00 Dydd Mercher3.0022 £2100 / 16CGL138009B

Dysgu o Bell

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
13/01/202218:00 Dydd Iau3.0020 £2100 / 16CGL138009

Gofynion mynediad

Cwblhau cwrs "Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain", neu wybodaeth sylfaenol o Iaith Arwyddion Prydain h.y. sillafu bysedd, rhifau, dyddiau'r wythnos, ac ati.

Cyflwyniad

 • Cyflwyniadau
 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Amgylchedd dysgu rhithiol (MOODLE)

Asesiad

 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol
 • Arholiadau unigol

Dilyniant

Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn derbyn Tystysgrif iBSL, a gallant fynd ymlaen i ddilyn cwrs Iaith Arwyddion Prydain Lefel 2.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dysgu o Bell
Dydd Mawrth, 11/01/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Dysgu o Bell
Dydd Mawrth, 11/01/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 12/01/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Dysgu o Bell
Dydd Iau, 13/01/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.