Dyfarniad y BIIAB mewn Gwerthu Alcohol yn Gyfrifol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Retail
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer unigolion sy'n gweithio mewn adeiladau trwyddedig ac sy'n debygol o werthu alcohol. Mae hyn yn cynnwys staff bar, gweinyddion, staff mannau talu mewn archfarchnad ac mewn siopau trwyddedig.

£65

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Sesiynau yn y dosbarth

Asesiad

 • Arholiad amlddewis

Dilyniant

Dyfarniad y BIIAB i Berchnogion Trwyddedau Personol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.