Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Olwynion Sgraffinio Uwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1/2 diwrnod £65yp

Gwnewch gais
×

Olwynion Sgraffinio Uwch

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â Rheoliad 9 Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998 (PUWER).

Canllawiau ar Iechyd a Diogelwch (HSG 17); Yn cael ei ddefnyddio ar y cyd gyda PUWER 98.

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu drwy gyfrwng cyfuniad o addysgu ac ymarferion ymarferol yn y dosbarth.

Asesiad

Dim.

Dilyniant

Gallech ddewis un o blith amryw o gyrsiau gwahanol sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

Gwybodaeth campws Llangefni

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â Rheoliad 9 Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998 (PUWER).

Canllawiau ar Iechyd a Diogelwch (HSG 17); Yn cael ei ddefnyddio ar y cyd gyda PUWER 98.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys:

 • Nodweddion/Arolygiad olwyn sgraffinio
 • ⁠Diogelwch gweithrediadau llifanu
 • Peirianwaith llifanu
 • Peiriannau llifanu llaw a chludadwy
 • Gweithredu olwynion sgraffinio
 • Cyfarpar Diogelu Personol
 • Gosod olwynion sgraffinio
 • Gwarchod

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Peirianneg
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'