Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llandrillo-yn-Rhos, CIST Llangefni
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    Hyd at 1 wythnos yn dibynnu ar ofynion ACS

Disgrifiad o'r Cwrs

Peirianwyr Gas Safe cofrestredig sydd angen adnewyddu eu cymwysterau ACS.

Dysgwyr sydd â Thystysgrif Sylfaen ym maes Nwy sydd am wneud cais i fod ar gofrestr Gas Safe.

Mae cyllid PLA ar gael yn Llandrillo-yn-Rhos yn unig

Gofynion mynediad

Cymwysterau ACS blaenorol/Tystysgrif Sylfaen ym maes Nwy

Cyflwyniad

Hyd at 2 ddiwrnod o hyfforddiant, yn ddibynnol ar ofynion ACS

Asesiad

Asesiadau ymarferol a gwaith theori

Dilyniant

N/A

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

  • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

N/A

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig