Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  Hyd at 1 wythnos yn dibynnu ar ofynion ACS

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Peirianwyr Gas Safe cofrestredig sydd angen adnewyddu eu cymwysterau ACS.

Dysgwyr sydd â Thystysgrif Sylfaen ym maes Nwy sydd am wneud cais i fod ar gofrestr Gas Safe

Gofynion mynediad

Cymwysterau ACS blaenorol/Tystysgrif Sylfaen ym maes Nwy

Cyflwyniad

Hyd at 2 ddiwrnod o hyfforddiant, yn ddibynnol ar ofynion ACS

Asesiad

Asesiadau ymarferol a gwaith theori

Dilyniant

N/A

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol