Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Asesydd Ynni Domestig (DEA) Lefel 3 ABBE

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni, Ty Gwyrddfai
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  5 diwrnod dros 10 wythnos (1 diwrnod pob pythefnos)

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hwn yn gymhwyster proffesiynol ar gyfer y rhai sy'n dymuno dilyn gyrfa fel Asesydd Ynni Domestig (DEA). Unwaith y byddant wedi cymhwyso, mae Aseswyr Ynni Domestig yn cofrestru gyda Chynllun Achredu sy'n eu hachredu i gynhyrchu Tystysgrifau Perfformiad Ynni (EPCs) ar gyfer cartrefi unigol sydd wedi'i hadeiladu eisoes (nid rhai wedi'u hadeiladu o'r newydd). Mae hyn yn unol â deddfwriaeth sy'n gweithredu Cyfarwyddeb yr UE ar Berfformiad Ynni Adeiladau.

Yn y cwrs pum diwrnod hwn, byddwch yn ennill y sgiliau sydd eu hangen i asesu eiddo domestig a chynhyrchu Tystysgrifau Perfformiad Ynni (EPCs) cywir ar gyfer eiddo preswyl. Mae Tystysgrifau Perfformiad Ynni wedi'u gorchymyn yn gyfreithiol ar gyfer gwerthu neu rentu eiddo, yn ogystal ag ar gyfer rhai systemau gwresogi adnewyddadwy a ariennir gan ECO o dan y cynllun BUS.

Mae'r cwrs yn sicrhau dysgu ymarferol, ac yn cynnwys arolygon EPC gan ddefnyddio meddalwedd a gymeradwyir. Mae ymgeiswyr yn cwblhau portffolio o’u gwaith yn ystod y cwrs, sy'n ofynnol ar gyfer cymhwyster.

Dyddiadau Cwrs

Ty Gwyrddfai

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
26/09/202408:30 Dydd Iau0.005 £1,4000 / 6D0021310

Ty Gwyrddfai

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
03/10/202408:30 Hyblyg0.005 £1,4000 / 4D0021309

Gofynion mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau neu brofiad penodol i ddod yn Asesydd Ynni Domestig (DEA).

Byddai diddordeb mewn adeiladu a sgiliau mathemateg da yn helpu, ond nid ydynt yn hanfodol.

Efallai y bydd gweithwyr o faes tai/adeiladu yn ei chael yn haws addasu.

Offer y bydd unigolyn ei angen:

Tâp Mesur neu ddyfais mesur laser ar gyfer mesur dimensiynau ystafell

Ystôl, i gael mynediad i ofod yr atig

Mynediad i gyfrifiadur/Tabled neu Ffôn Clyfar ar gyfer mewnbynnu gwybodaeth i'r Meddalwedd EPC

Camera neu ffôn clyfar/tabled i dynnu lluniau o du mewn a thu allan i’r eiddo fel tystiolaeth

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn ymestyn dros 10 wythnos, gyda sesiynau'n cael eu cynnal unwaith bob pythefnos. Bydd y cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn pedwar prosiect EPC penodedig ac un o'u dewis, gan gwblhau'r portffolio cyfan erbyn diwedd y ddegfed wythnos.

Asesiad

Asesiad, cwestiynau amlddewis a phortffolio.

Dilyniant

Effeithlonrwydd Ynni mewn Hen Adeiladau ac Adeiladau Traddodiadol, Aseswr Ôl-ffitio

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

Na

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'