Clinig Brechu ‘Pop-Up’

Bydd y clinig brechu hwn yn wasanaeth galw heibio, nid oes angen apwyntiad ar gyfer dysgwyr 16+ a staff sy'n dymuno derbyn brechiad Pfizer, gyda nyrs gofrestredig ymhlith staff y GIG yn bresennol.

Dyma atebion i rai o'r cwestiynau a allai fod gennych:

A oes angen caniatâd rhieni ar fyfyrwyr?
Nac oes.

A yw'r gwasanaeth hwn ar gyfer myfyrwyr a staff coleg yn unig?
Ydi.

A all unrhyw un o'r cyhoedd ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?
Na, dim ond myfyrwyr a staff y coleg.

A all myfyrwyr consortiwm 14-19 ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?
Na.

Safle/Dyddiad:

Campws Glynllifon - Ystafell Fwrdd:

  • Dydd Iau 30 Medi, 10:30am - 3pm

Campws Llangefni:

  • Dydd Llun - Dydd Gwener, 8am - 2pm
Cdc u N8 TV9 Pw2ik unsplash