Cludiant Coleg Menai


Os ydych yn fyfyriwr Addysg Bellach llawn amser sydd:

  • yn iau na 19 mlwydd oed ar 31 Awst 2022,
  • yn byw yn siroedd bwrdeistrefol Môn neu Wynedd ac
  • yn byw dros dair milltir o gampws y Coleg yr ydych yn ei fynychu,

...yna byddwch yn gymwys i gael tocyn bws am ddim i'ch galluogi i deithio yn ôl ac ymlaen i'ch capws agosaf ar fysiau a ddarperir gan y Cyngor.

Mae tocynnau bws i fyfyrwyr yn byw yn Ynys Môn a Gwynedd ar gael am ddim i fyfyrwyr Coleg Menai, Glynllifon a Choleg Meirion Dwyfor. Mae angen i fyfyrwyr sy'n byw yn Ynys Môn ddod i'r Gwasanaethau Dysgwyr i gofrestru am eu tocyn. Gall myfyrwyr sy’n byw yng Ngwynedd gael mynediad i’w tocyn bws drwy fynd i wefan Cyngor Gwynedd neu drwy galw 01766 771000

Tocyn Teithio Dros Dros Gwynedd a Môn:

Bangor:

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Gavin Hughes hughes12g@gllm.ac.uk neu 01248 370125 est. 3456

Llangefni:

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Jac Jones: jones34j@gllm.ac.uk neu 01248 383 348 est 2334

Parc Menai: