Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyfleusterau Cynadledda yng Ngogledd Cymru

Os ydych yn bwriadu cynnal digwyddiad neu'n chwilio am leoliad unigryw ar gyfer cyfarfod busnes ym Môn neu Gonwy, Gogledd Cymru, fe all un o'n hystafelloedd cynadledda ateb eich gofynion i'r dim. Mae gennym gyfleusterau cynadledda ar gael i'w llogi'n allanol yn ystod y tymor ar ddau gampws: y Ganolfan Ynni, Llangefni a Chanolfan Gynadledda Orme View,

Pa un ai a ydych yn chwilio am ystafell fechan i gynnal cyfarfod busnes neu ystafell gynadledda fawr ar gyfer digwyddiad hyfforddi, mae gennym ystafelloedd o'r radd flaenaf i'w cynnig i chi. Gallwn drefnu'r ystafelloedd i fodloni eich gofynion chi, ar ffurf theatr, cyfarfod bwrdd, cabaret, sgwâr neu ystafell ddosbarth. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys cyfrifiadur gyda thaflunydd ar gyfer cyflwyniadau PowerPoint, cyswllt diwifr i'r rhyngrwyd a thaflunydd tros ysgwydd. Mae'r ystafelloedd i gyd yn olau a cyfforddus a gallwn drefnu lluniaeth ar eich cyfer sy'n cyfateb i'ch cyllideb.

Y Ganolfan Ynni: Campws Llangefni

08445 460 460

Ystafell Gynadledda Un
Mae lle i hyd at 25 o westeion ac mae'n ddelfrydol ar gyfer cynnal cyfarfodydd.

Ystafell Gynadledda Dau

Mae lle i hyd at 90 o westeion ac mae'n lleoliad gwych ar gyfer cynadleddau, arddangosfeydd, a digwyddiadau a gweithgareddau grŵp.

Mae maes parcio i hyd at 200+ o gerbydau ar safle Llangefni a man gollwng hwylus y tu allan ar gyfer llwytho. Mae gennym hefyd lolfa Costa Coffee ar y safle lle mae byrbrydau a diodydd o ansawdd ar gael gydol y dydd.

Orme View: Campws Llandrillo-yn-Rhos

01492 546 666 ext. 1248

Ystafell Rhos
Mae lle i 30 o westeion os trefnir yr ystafell ar ffurf theatr neu 20 os caiff ei gosod ar gyfer cyfarfod bwrdd. Opsiwn arall yw uno Ystafell Rhos ag Ystafell Conwy er mwyn cael lle i hyd at 70 ar ffurf theatr, 40 ar ffurf cabaret neu 30 mewn cyfarfod bwrdd.

Madog Suite

Yma mae lle i 60- 70 o westeion ar ffurf theatr, 40 ar ffurf cabaret neu 40 ar ffurf sgwâr neu gyfarfod bwrdd.

Mae hefyd yn bosib llogi Bwyty'r Orme View ar gyfer cinio. Gall ddal hyd at 70 o bobl ac ar y cyd ag ystafelloedd Rhos, Conwy a Madog gall gael ei ddefnyddio ar gyfer cyfarfodydd llawn a sesiynau grŵp. I ginio, gallwch ddewis bwffe ysgafn neu bryd bwyd ffurfiol, gallwch gael tamaid wrth weithio neu gael hoe fach yn un o'n bwytai. Gallwn gadw llefydd parcio ar eich cyfer.