Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Astudiaeth Recordio Llais

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Mae Stealth Translations Ltd yn ddarparwr gwasanaeth cyfieithu technegol, ac am fwy na 10 mlynedd, yr asiantaeth cyfieithu enillydd gwobrau, rydym wedi bod yn darparu gwasanaethau cyfieithu technegol o safon uchel i ac o unrhyw iaith gan ddefnyddio unrhyw fformat electronig.

Rydym yn asiantaeth cyfieithu byd-eang wedi'i lleoli yn y DU ac rydym yn darparu llawer o wasanaethau ieithyddol i gwmnïau mewn dros 25 o wledydd ledled y byd.

Y rôl
Mae'r cyfle hwn yn helpu i adeiladu system meddalwedd adnabyddiaeth llais i ddarparu mynediad hanfodol at hygyrchedd ar gyfer pobl ag anableddau. Caiff y samplau llais eu huno gyda'i gilydd i ffurfio map digidol unigol gyda'r nod o wneud mynediad at systemau amrywiol fel ATMs yn llawer mwy cyfforddus i bobl ag anableddau.

Tâl a buddion
Enillwch £8 am recordiad 10 munud
Gweithio o unrhyw le gan eich bod ond angen ffon symudol
Gweithio unrhyw bryd, ar unrhyw ddiwrnod sy'n addas i chi

Gofynion
Dim cymwysterau na phrofiad blaenorol sydd eu hangen
Mynediad at ffon symudol
Rhaid bod yn drigolyn yn y DU
Rhaid cael caniatâd i weithio yn y DU
Rhaid gallu siarad Saesneg yn rhugl


Sut i wneud cais

Gwneud cais trwy ein gwefan https://www.stealthtranslation...


Manylion Swydd

Lleoliad

nationwide

Sir

Arall

categori

Cytundeb Cyfnod Penodedig

Sector

TG a Chyfryngau / IT & Media

Gwefan

https://www.stealthtranslations.com/ring-uk-project/?r=gllm

Dyddiad cau

28.06.24

Logo Ariennir gan Lywordaeth Cymru

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA@LlandrilloMenai a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Gwarant Pobl Ifanc.


Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi