Systemau Gwresogi Biomas

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  5 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Byddwch yn magu'r hyder i ddewis, gosod a chynnal a chadw'r mathau mwyaf cyffredin o systemau gwresogi biomas mewn modd diogel a phroffesiynol.

Byddwch yn dysgu theori ac yn meithrin sgiliau gyda hyfforddwr cymwysedig.

Ffi: £850

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng sesiynau hyfforddi ar wahân sy'n cynnwys:

 • Rhan 1 (Tanwydd Solet)
 • Rhan 2 (Systemau Gwresogi Biomass)
 • profiad ymarferol ar rigiau dan do pwrpasol

Asesiad

Cynlluniwyd yr asesiadau mewn modd sy'n sicrhau bod pob ymgeisydd drwy'r wlad yn cael ei drin yn deg a chyfartal.Mae hyn yn sicrhau bod cyflogwyr a chwsmeriaid yn gallu bod yn hyderus bod gweithwyr a aseswyd mewn canolfan asesu a gymeradwywyd gan BPEC Ltd yn gymwys i weithio'n ddiogel.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.