Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn trafod sut i ddefnyddio peiriant malu coed a'i gynnal a'i gadw.

Byddwch yn edrych ar y paratoadau, y gweithrediadau cynnal a chadw a'r gwiriadau cyn dechrau gweithio; sut i ddefnyddio'r peiriant malu coed yn gymwys a diogel; sut i addasu maint asglodion a sut i ddelio ag unrhyw rwystrau.

Rhoddir pwyslais mawr ar Iechyd a Diogelwch ar y cwrs hwn.

Ffi: £190

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Mae Hyfforddiant ac Asesu wedi eu cynnwys yng nghorff y cwrs.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau pellach ar Goedwigaeth yn y coleg, megis:

 • Gofalu am Lif Gadwyn a Thrawstorri
 • Torrwr/Tacluswr Gwrychoedd

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.