Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Lles Anifeiliaid ar Daith

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod

Gwnewch gais
×

Lles Anifeiliaid ar Daith

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r dystysgrif gymhwysedd hon yn orfodol os ydych yn defnyddio cerbydau ffordd i gludo anifeiliaid fferm, ceffylau neu ddofednod er budd economaidd.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi ddealltwriaeth o'r deddfau sy'n gysylltiedig â lles anifeiliaid ar daith.

Dyddiadau cwrs:

Ffi: £90

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darlith

Asesiad

 • Arholiad amlddewis

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau Amaethyddol pellach yn y Coleg, fel:

 • Defnyddio Dipiau Defaid yn Ddiogel
 • Gyrru Tractor

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Glynllifon

Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Myfyriwr yn weldio