Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Croeso'n Ôl i Twristiaeth - Gwasanaeth (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Dysgu o Bell
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    3 hrs

Gwnewch gais
×

Croeso'n Ôl i Twristiaeth - Gwasanaeth (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs arbennig o sgiliau hanfodol yma yn cael eu cyflwyno gan diwtoriaid arbenigol ar lwyfan dysgu ar-lein.

Bydd y rhaglen yn trafod:

Gwasanaeth - datblygu hyder y cwsmeriaid a'r gymuned yn eich busnes.

Bydd y pecyn cwrs arbennig hwn yn canolbwyntio ar ddarparu fframwaith i chi allu cynllunio i ail-agor yn ddiogel a llwyddiannus, gan sicrhau bod eich busnes yn ffynnu dan y drefn newydd fydd ohoni.

ELFEN GWASANAETH

Teitl: Bod yn agosach at eich cwsmeriaid... o bell

Sut i ail-ddehongli eich brand a'ch gwasanaeth dan y "drefn newydd fydd ohoni", gan ddechrau trwy greu diwylliant gofalgar. Yna bydd angen sicrhau diogelwch a hyder y cwsmeriaid yn eich gwasanaeth gan ragweld beth fydd yr heriau ac ymateb iddynt. Bydd hyn eich galluogi i ailgysylltu â'ch cwsmeriaid a'ch cymunedau. Mae'n cynnwys paratoi 'Sgyrsiau Tîm' fel bod eich holl dîm yn rhan o'r un strategaeth.

Gofynion mynediad

I berchennog, rheolwyr neu arweinwyr busnes.

Cyflwyniad

Darpariaeth ar-lein a gaiff ei arwain gan diwtoriaid

Asesiad

.

Dilyniant

ILM Arwain a Rheoli

IOSH Gweithio'n Ddiogel / Rheoli yn Ddiogel

Tystysgrif Nebosh.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

  • Teithio a Thwristiaeth

Dwyieithog:

n/a

Teithio a Thwristiaeth