Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Croeso'n Ôl i Twristiaeth -Diogelwch (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Dysgu o Bell
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    3.5 awr

Gwnewch gais
×

Croeso'n Ôl i Twristiaeth -Diogelwch (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs arbennig o sgiliau hanfodol yma yn cael eu cyflwyno gan diwtoriaid arbenigol ar lwyfan dysgu ar-lein.

Bydd y rhaglen yn trafod

Diogelwch - asesu risg canllawiau'r protocolau ar ddiogelwch ar gyfer eich lleoliad busnes.

Bydd y pecyn cwrs arbennig hwn yn canolbwyntio ar ddarparu fframwaith i chi allu cynllunio i ail-agor yn ddiogel a llwyddiannus, gan sicrhau bod eich busnes yn ffynnu dan y drefn newydd fydd ohoni.

ELFEN DIOGELWCH

Teitl: Dehongli Canllawiau Diogelwch yn dilyn Covid-19

Hyfforddiant ynghylch hanfodion cynnal ac ysgrifennu asesiadau risg chi a'ch staff er mwyn rhoi canllawiau diogelwch ar waith. Gallwch wneud modiwl dilynol ar ddiogelwch bwyd os yw'n berthnasol i chi (yn gost ychwanegol). Mae'n cynnwys sut i baratoi 'Sgyrsiau Bocs Tŵls' i roi briffiau rheolaidd i staff am sut i roi arferion gwaith diogel ar waith ar sail asesiadau risg.

Gofynion mynediad

I berchennog, rheolwyr neu arweinwyr busnes.

Cyflwyniad

Darpariaeth ar-lein a gaiff ei arwain gan diwtoriaid

Asesiad

.

Dilyniant

ILM Arwain a Rheoli

IOSH Gweithio'n Ddiogel / Rheoli yn Ddiogel

Tystysgrif Nebosh.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

  • Teithio a Thwristiaeth

Dwyieithog:

n/a

Teithio a Thwristiaeth

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Teithio a Thwristiaeth