Gosod a Dylunio Systemau Gwresogi Dan y Llawr gyda Dŵr Poeth

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Amcan y cwrs hwn yw hyfforddi'r dysgwyr i ddylunio, gosod, comisiynu, gwasanaethu a chynnal a chadw systemau gwresogi dan y llawr.

Ffi: £360

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad

 • hyfforddiant damcaniaethol
 • ymarferion ymarferol

Byddwch yn datblygu sgiliau a theori gyda hyfforddwyr cymwys drwy gyfrwng 6 modiwl a phrofiad ymarferol ar rigiau dan do pwrpasol.

Asesiad

Dyluniwyd yr asesiadau i sicrhau fod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn deg ar hyd a lled y wlad. Mae'r dull hwn yn sicrhau y gall cyflogwyr a chwsmeriaid fod yn hyderus y bydd gweithiwr sydd wedi'i asesu mewn canolfan asesu wedi'i chymeradwyo gan BPEC Ltd yn gallu gweithio'n ddiogel ac yn ddigonol.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.