Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
 • Hyd:

  Cyrsiau ar gyfer 1 neu 2 ddiwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae tractorau'n gerbydau amlbwrpas y gellir eu defnyddio ar gyfer gwaith a gweithgareddau hamdden.

Ar y cwrs hwn, cewch wybod beth sy'n hanfodol ar gyfer gyrru tractor yn ddiogel a beth yw'r rheoliadau perthnasol. Cewch olwg hefyd ar sut i addasu, gwasanaethu ac atgyweirio eich cerbyd. Rhoddir pwyslais mawr ar Iechyd a Diogelwch ar y cwrs hwn.

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Sesiynau addysgu
 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Mae'r hyfforddi a'r asesu'n digwydd ar y cyd fel rhan o'r cwrs.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau Amaethyddol pellach yn y Coleg, fel:

 • ATV
 • Tyrchwr Bach
 • Defnyddio Telehandler

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.