Tystysgrif NEBOSH mewn Diogelwch Tân a Rheoli Risg (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu o Bell
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  10 diwrnod dros 10 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae Tystysgrif NEBOSH mewn Diogelwch Tân yn addas i unrhyw un sydd yn gyfrifol am ddiogelwch tân mewn sefydliad mawr i ganolig.

Cynigir gwybodaeth a dealltwriaeth a fydd yn galluogi dysgwyr i feithrin sgiliau o ran diogelwch tân a fydd yn diogelu pobl, eiddo a busnesau rhag y niwed y gall tân ei achosi.

Mae Tystysgrif NEBOSH mewn Diogelwch Tân yn addas i'r rhai hynny sy'n gyfrifol am ddiogelwch tân mewn gweithleoedd risg isel a chanolig, rheolwyr iechyd a diogelwch, rheolwyr cyfleusterau a chynrychiolwyr iechyd a diogelwch mewn busnesau.

Wedi cwblhau'r Dystysgrif NEBOSH mewn Diogelwch Tân bydd gennych y wybodaeth a'r sgiliau i:

 • Ddeall egwyddorion diogelu ac atal tân a ffrwydradau
 • Cynnal asesiad risg tân effeithiol mewn gweithle risg isel a risg canolig.

Dyddiadau Cwrs

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
24/01/202309:00 Dydd Mawrth7.0010 £9500 / 10D0015285

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
30/05/202309:00 Dydd Mawrth7.0010 £9500 / 10D0015287

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cymhwyster hwn. Fodd bynnag, mae'r dystysgrif NEBOSH hwn yn gymhwyster Lefel 3 sydd gyfwerth â Lefel A neu gymhwyster tebyg mewn colegau ym Mhrydain. Golyga hyn bod y cymhwyster yn un trwm i'w astudio a rhaid i'r dysgwyr fod yn barod i astudio ar y lefel hon.

Rhaid bod gan ddysgwyr safon addas o iaith Saesneg er mwyn medru deall ac ynganu'r cysyniadau a gynhwysir yn y maes llafur.

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno o bell gan diwtor mewn dosbarth ar-lein rhithwir a bydd gofyn i'r sawl sy'n cymryd rhan ddefnyddio cyfrifiadur, gliniadur neu dabled priodol gyda chamera, seinydd a chysylltiad gwe cryf i allu gweithio ar y cwrs ar-lein.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng sesiynau addysgu a gwaith grŵp.

Asesiad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cymhwyster hwn. Fodd bynnag, mae'r dystysgrif NEBOSH hwn yn gymhwyster Lefel 3 sydd gyfwerth â Lefel A neu gymhwyster tebyg mewn colegau ym Mhrydain. Golyga hyn bod y cymhwyster yn un trwm i'w astudio a rhaid i'r dysgwyr fod yn barod i astudio ar y lefel hon.

Rhaid bod gan ddysgwyr safon addas o iaith Saesneg er mwyn medru deall ac ynganu'r cysyniadau a gynhwysir yn y maes llafur.

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno o bell gan diwtor mewn dosbarth ar-lein rhithwir a bydd gofyn i'r sawl sy'n cymryd rhan ddefnyddio cyfrifiadur, gliniadur neu dabled priodol gyda chamera, seinydd a chysylltiad gwe cryf i allu gweithio ar y cwrs ar-lein.

Dilyniant

Diploma NEBOSH

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Dysgu o Bell
Dydd Mawrth, 24/01/2023
Dysgu o Bell
Dydd Mawrth, 30/05/2023

Mewn cydweithrediad â'r partner
dysgu achrededig: Delyn Safety UK